Necrolog Stancu Ilin


Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” anunţă cu profund regret trecerea în neființă a renumitului filolog Stancu Ilin (1933-2020), personalitate marcantă de înaltă ținută morală și academică, un model de hărnicie și rigoare intelectuală, de devotament instituțional, de echilibru și blândețe, „un stâlp al înțelepciunii”.

Prieten și partener al bibliotecii în editarea integrală a creației lui B. P. Hasdeu în colecția „Moștenire” a Editurii Știința, Opere în 16 volume, și membru de onoare al colegiului de organizare a Conferinței științifice anuale „B. P. Hasdeu în lumina unor noi cercetări istorice și filologice”. Prin realizarea extraordinară în plan editorial, cele 16 volume, savantul a contribuit considerabil la reîntoarcerea lui Hasdeu în toată strălucirea acasă. Activitatea în domeniul hasdeologiei, căruia i s-a dăruit cu abnegaţie, s-a încununat cu rezultate frumoase, după o muncă deloc ușoară, de lungă durată, ducând la bun sfârşit ceea ce prin 1980 părea imposibil.

A fost timp de 63 de ani, până în ultima clipă, cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” din București. Format la şcoala lui G. Călinescu, Stancu Ilin este unul dintre puţinii cercetători (critici şi istorici literari) care au avut vocația organicității în elucidarea problemelor din ştiinţele înrudite: folcloristica, filologia, istoria, istoria artelor. Este bine cunoscută contribuția sa în editarea lucrărilor dedicate unor mari scriitori: I. L. Caragiale, Liviu Rebreanu, G. Călinescu ş. a., prin care Stancu Ilin nu numai că a adus puncte de vedere noi, dar le-a transformat în veritabile instrumente fundamentale de lucru. Activitatea sa ştiinţifică a fost recunoscută şi recompensată pe plan national, a abținut Premiul „B. P. Hasdeu” al Academiei Române (1985).

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” este profund îndurerată și aduce un respectuos omagiu la despărțirea de savantul, confratele, prietenul nostru, a cărui plecare în lumea celor drepți va fi resimțită cu mare tristețe de comunitatea culturală și științifică din țară și din străinătate.