Premiile ABRM: Concursurile BIBLIOTECARUL ANULUI ȘI CELE MAI REUȘITE LUCRĂRI ALE ANULUI ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI ȘI STIIȚELOR INFORMĂRII

15.02.23 00:00

CONCURSURILE ABRM BIBLIOTECARUL ANULUI ȘI CELE MAI REUȘITE LUCRĂRI ALE ANULUI ÎN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI ȘI STIIȚELOR INFORMĂRII 
 
 
Doi ani de muncă asiduă de cercetare la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” au fost generos răsplătiți. Concursul ABRM Cele mai reușite lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi Științelor Informării ale anilor 2021, 2022 ne-a adus mulți lauri care înnobilează frumos imaginea bibliotecii noastre. Rezultatele obținute arată că cercetarea științifică la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” este ca preocupare constantă și în ascensiune ca număr și calitate.BM a obținut 15 premii: două Premii „Ion Madan”; patru lucrări au fost gratificate cu Premiul Mare; cinci lucrări au obținut Premiul I; două volume au fost apreciate cu Premiul II; un Premiu III și un Premiu special. La apariția lucrărilor premiate au contribuit mulți angajați ai BM din secții și din filiale. Reușita aparține tuturor! Calitatea conținutului se datorează responsabilității, tenacității și pasiunii bibliotecarilor implicați în elaborarea lucrărilor de specialitate – angajați de care suntem mândri.
Felicitări dragi colegi! 
 
Felicitări colegilor care au ieșit învingători în concursul Bibliotecarul Anului: Anastasia Moldovanu și Ludmila Capița! Anastasia Moldovanu a obținut și o excursie turistică la Iași pentru calitatea portofoliului prezentat la concurs!
 
Concursul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova Cele mai reușite lucrări ale anului în domeniul Biblioteconomiei şi Științelor Informării 2021, 2022
 

2021
 
PREMIUL ION MADAN - PENTRU CERCETĂRI FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL BIBLIOLOGIEI ŞI BIBLIOGRAFIEI
 
1. Țurcan, Nelly. Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie și știința informării / Nelly Țurcan ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; coord. și red. de specialitate: Lidia Kulikovski ; resp. de ed.: Mariana Harjevschi. – Chișinău : Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, 2021 (Tipogr. „Garomont Studio” SRL). – 586 p.: fig., tab. – (Col. „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6).
 
SECȚIUNEA „BIBLIOTECONOMIE ŞI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII”
 
PREMIUL MARE - PENTRU ȚINUTĂ ȘTIINȚIFICĂ EXEMPLARĂ ŞI VALOARE CULTURALĂ SEMNIFICATIVĂ
 
1. Kulikovski, Lidia. Biblioteca „Transilvania”: trei decenii de contribuție comunitară : Monogr. / Lidia Kulikovski, Parascovia Onciu, Ludmila Capița ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; coord.: dr. Mariana Harjevschi; contribuții: Natalia Zavtur [et. al.]; red. de specialitate Genoveva Scobioală ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici. – Chișinău : [S. n.], 2021 (Tiporg. „Garomont Studio” SRL). – 522 p. [1] p. : fig., fot. color, tab. – (Col. „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6). – ISBN 978-9975-3505-5-6.
 
PREMIUL I
 
1. Kulikovski, Lidia. Biblioteca interactivă : 111 forme și metode de animație / Lidia Kulikovski ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; ed. coord.: dr. Mariana Harjevschi ; red. de specialitate: Genoveva Scobioală. – Chișinău : [S. n.], 2021 (Tiporg. „Garomont Studio” SRL). – 321 p. – (Col. de buzunar, ISBN 978-9975-3451-3-2). – Referințe bibliogr.: p. 317-321 (32 tit.). – Ind. de forme și metode de animație : p. 301-304. – ISBN 978-9975-3479-8-3.
2. Butucel, Elena. Universul lecturii la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” / Elena Butucel ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; coord. și red. de specialitate: Lidia Kulikovski ; resp. de ed.: dr. Mariana Harjevschi. – Chișinău : [S. n.], 2021 (Garomont Studio). – 157 p. : fot. – (Col. „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6). – Referințe bibliogr.: p. 155-157 (26 tit.). – ISBN 978-9975-3479-9-0.
 
PREMIUL III
1. Goian, Natalia. Prelucrarea informației : Manual pentru bibliotecile publice / Natalia Goian ; ed. îngr. de dr. Mariana Harjevschi ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2021 (Tipogr. „Garomont Studio”). – (Col. „Professional”, ISBN 978-9975-134-31-6). – ISBN 978-9975-71-840-0.
Vol. 2. – 2021. – 232 p. : tab. – Referinţe bibliogr.: p. 85-86 (23 tit.). – ISBN 978-9975-3479-2-1.
 
SECȚIUNEA „LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE (BIBLIOGRAFII, BIOBIBLIOGRAFII, WEBLIOGRAFII, CATALOAGE”)
 
PREMIUL MARE - PENTRU ȚINUTĂ ȘTIINȚIFICĂ EXEMPLARĂ ŞI VALOARE CULTURALĂ SEMNIFICATIVĂ 
 
1. Ianoș Țurcanu. Viața mea e doar iubire : Monogr. bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl.„Transilvania”; alcăt.: Ludmila Capița ; contribuții: Parascovia Onciu, Valentina Leahu ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici ; ed. îngr.: Mariana Harjevschi. – Chișinău : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2021 (Tiporg. „Garomont Studio” SRL). – 248 p. : fot. – (Col. „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1). – ISBN 978-9975-3506-0-0.
 
PREMIUL I
 
1. Nicolae Esinencu – Fulminantă performanță literară : Monogr. bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. „Onisifor Ghibu” ; coord., antologator: Vitalie Răileanu ; corpus bibliogr.: Margareta Cebotari ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; ed. îngr.: Mariana Harjevschi. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2021 (Tipogr. „Garomont Studio” SRL). – 276 p. : fot. – (Col. „Bibliographica” / coord.: Lidia Kulikovski, ISBN 978-9975-134-81-1). – ISBN 978-9975-3479-4-5.
 
SECȚIUNEA „LUCRĂRI ÎN ALTE DOMENII” 
 
PREMIUL MARE - PENTRU ȚINUTĂ ȘTIINȚIFICĂ EXEMPLARĂ ŞI VALOARE CULTURALĂ SEMNIFICATIVĂ
 
1. Pilchin, Maria. Ştefan cel Mare 148. Diagonale / Maria Pilchin ; coord.: Lidia Kulikovski ; ed. îngr. de Mariana Harjevschi ; il.: Vasile Botnaru ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Radio Europa Liberă Moldova. – Chişinău : [S. n. ], 2021 (Tipogr. „Garomont Studio” SRL). – 132 p. : il. – (Col. „Dialoguri”, ISBN 978-9975-3506-2-4). – ISBN 978-9975-3506-3-1. 

 

2022
 
PREMIUL ION MADAN - PENTRU CERCETĂRI FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL BIBLIOLOGIEI ŞI BIBLIOGRAFIEI
 
1. Bibliografia revistei BiblioPolis, 2012-2021 / Lidia Kulikovski ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; resp. de ed.: Mariana Harjevschi ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici ; Chișinău : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2022 (Garomont-Studio). – 393 p. : tab. – (Colecția „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1). – ISBN 978-9975-162-32-6.
 
SECȚIUNEA „BIBLIOTECONOMIE ŞI ȘTIINȚE ALE INFORMĂRII”
 
PREMIUL SPECIAL
 
1. Puterea inovației / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; idee: Lidia Kulikovski ; concept: Lidia Kulikovski, Mariana Harjevschi ; conț.: angajații BM ; red. de specialitate: Lidia Kulikovski ; redactare și stilizare în rom.: Maria Pilchin ; red. și stilizare în rusă: Ivan Pilchin. – Chișinău : [S. n.], 2022. – 395 p.
 
SECȚIUNEA „LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE (BIBLIOGRAFII, BIOBIBLIOGRAFII, WEBLIOGRAFII, CATALOAGE)”
 
PREMIUL MARE - PENTRU ȚINUTĂ ȘTIINȚIFICĂ EXEMPLARĂ ŞI VALOARE CULTURALĂ SEMNIFICATIVĂ
 
1. Publicațiile bibliografice ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : Bibliografie de bibliografii / Bibl.Municipală „B.P. Hasdeu” ; Lidia Kulikovski , coord.: Mariana Harjevschi ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici, Natalia Goian ; consultant bibliogr.: Taisia Foiu. – Chișinău : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2022 (Garomont-Studio). – 362 p. : tab. – (Colecția „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1). – ISBN 978-9975-162-28-9. 
 
PREMIUL II
 
1. Bibliografia municipiului Chișinău (2011) / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Secția „Memoria Chișinăului” ; ed. îngr. de Mariana Harjevschi; alcăt.: Taisia Foiu ; a contribuit: Cristina Dicusar ; red. șt.: Lidia Kulikovski. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2022 (Garomont-Studio). –  257 p. – (Colecția „Chișinăuiana”, ISBN 978-9975-162-30-2). – ISBN 978-9975-162-29-6.
2. Bibliografia municipiului Chișinău (2012) / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Secția „Memoria Chișinăului” ; ed. îngr. de Mariana Harjevschi ; alcăt.: Taisia Foiu ; red. șt.: Lidia Kulikovski. – Chişinău : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2022 (Garomont-Studio). – 265 p. – (Colecția „Chișinăuiana”, ISBN 978-9975-162-30-2). – ISBN 978-9975-162-31-9.
 
BIOBIBLIOGRAFII
 
PREMIUL I
 
1. Maria Cosniceanu: În slujba numelui corect : Monografie bibliografică / Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” ; aut.-alcăt.: Elena Ungureanu, Zinaida Tâmbur ; ed. îngr. de Mariana Harjevschi ; coord.: Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici. – Chişinău : Garomont-Studio, 2022. – 200 p. : fot. – (Colecţia „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1). – ISBN 978-9975-162-15-9. https://zenodo.org/record/7457127#.Y63OVnaZOUk
2. Petar Burlak-Vâlkanov patriarhul poeziei contemporane bulgare din Basarabia : Biobibliografie = Петъер Бурлак-Вълканов патриарх на съвременна бесарабска българска поезия : Биобиблиогр. / Bibl. Municipală B.P. Hasdeu, Bibl. „Hristo Botev” ; alcăt.: Angela Olărescu, Larisa Barabaș ; coord.: Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici ; ed. îngr. de Mariana Harjevschi. – Chişinău : Garomont-Studio, 2022. – 180 p. : fot. – Tit. paral.: lb. rom., bulg. – Cuprins paral.: lb. rom., bulg. – (Col. Bibliographica, ISBN 978-9975-134-81-1). – ISBN 978-9975-162-23-4.
 
CONCURSUL ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA BIBLIOTECARUL ANULUI 
 
2021. Ludmila Capița, șef serviciu, Biblioteca „Transilvania
2022: Anastasia Moldovanu, șef, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”