Poles


Reţeaua Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" cuprinde 28 filiale:6 filiale ale minorităţilor naţionale – „I. Mangher”, „L. Ukrainka”, „H. Botev”, „M. Lomonosov”, „M. Ciachir”, „A. Mickiewicz”;

9 filiale deschise în parteneriat cu România – „Ştefan cel Mare”, „Alba Iulia”, „O. Ghibu”, „Maramureş”, „Ovidius”, „Târgovişte”, „Transilvania”, „L. Rebreanu”, „Târgu -Mureş”;

3 filiale pentru adulţi – М. Costin, Cornului, Codru;

6 filiale pentru copii – Traian, N. Titulescu,  A. Russo, M. Drăgan, V. Bielinski, Al. Donici;

3 biblioteci specializate – Biblioteca Arte, CAIE, Biblioteca Publică de Drept;

4 servicii specializate – Departamentul Memoria Chisinaului; Deutscher Lesesaal; Departamentul Studii şi Cercetări, Serviciul Editorial;

4 departamente cu funcții metodice - Departamentul Management infodocumentar; Departamenul Dezvoltare si Comunicare; Departamentul Tehnologia Informatiei; Servicii speciale pentru persoane dezavantajate.


Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148

022 22 50 06

email: lectura@hasdeu.mdlectura.hasdeu@gmail.com

Blog

Facebook

Lundi-Samedi 09:00-17:00

 

 

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148

022 22 11 81 

email: lesesaal@hasdeu.md

Blog

Facebook

Luni-sâmbăta 10:00-17:00

Duminică - zi fără program

str. Grenoble, 149
email: ignatenco.hasdeu@gmail.com

Facebook 

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

 str. Lech Kaczynski nr. 2/1
    022 725 845,

email: mickiewicz@hasdeu.mdbiblioteca.mickiewicz@gmail.com

Blog 

Facebook 

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

 

str. Gradinilor, 21
     022 274 575

email: bibartelor@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

 

str. Alba Iulia, 202
     022 580 153

email: albaiulia@hasdeu.md

http://bibliotecalbaiulia.blogspot.md/

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

str. Studentilor, 12/3
       022 323 600

email: donici@hasdeu.mdadonicibiblioteca@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminică 09:00-17:00

Sâmbătă - zi fără program

 

bd. Dacia nr. 20

022 771 403

email: cae@hasdeu.mdcentrul2000@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

sos. Muncesti nr.792/2

022 249 020

email: codru@hasdeu.mdbiblioteca.codru2@gmail.com

Blog 

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

str. Armeneasca nr. 42

022 275 278, 022 275 393

email: bpd@hasdeu.md; biblioteca.pll@gmail.com

 

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

 

bd. Renasterii nr. 27

022 228 752

email: botev@hasdeu.mdbibliobotev@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

 

str. E. Doga, nr.4

022 241 203, 

email: mangher@hasdeu.mdbiblioteca.mangher@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

str. Columna nr. 171

022 295 277

email : ucrainca@hasdeu.mdleseaukrainka@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

 

str. Socoleni nr. 9

022 464 944

email: rebreanu@hasdeu.mdbibliorebreanu@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

 

str. Maria Dragan nr. 26/3A

022 475 254

email: dragan@hasdeu.mdbiblioteca.dragan@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminică 9:00-17:00

Sâmbătă - zi fără program

 

str. Grenoble nr. 163/5

022 248 622

email: maramures@hasdeu.mdfilialamaramures@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

str. Florilor nr. 12/1

022 445 176

email: ciachir@hasdeu.mdciachir.hasdeu@gmail.com

Blog 

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

 

bd. Dacia nr. 4

022 778 400

email: lomonosovka@hasdeu.mdlomonosovka@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

str. Miron Costin nr.15/2

325708

email: costin@hasdeu.mdcostin.hasdeu@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

str. N. Titulescu nr. 49/1

022 550 275

email: titulescu@hasdeu.mdtitulescu.hasdeu.md@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminică 9:00-17:00

Sâmbătă - zi fără program

str. N. Iorga nr. 21A

022 232 625

email: oghibu@hasdeu.mdonisiforghibubiblioteca@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

sos. Hincesti nr 32

022 727 194

email: ovidius@hasdeu.mdbibliotecaovidius@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

bd. Decebal nr. 91

022 551 483

email: stefancelmare@hasdeu.mdstefanmare.hasdeu@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

str. Ion Creanga nr. 82/1

022 741 447

email: filialatargoviste@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

bd. Moscova nr. 8

022 438 355, 022 440 249

email: tirgu-mures@hasdeu.mdbptirgumures@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

bd. Traian nr. 23/1

022 770 522

email: traian@hasdeu.mdbibliotecatraian@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminică 9:00-17:00

Sâmbătă - zi fără program

bd. Mircea cel Batrin nr. 7

022 331 143

email: transilvania@hasdeu.mdbibliotecatransilvania@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminica 09:00-17:00

Sâmbătă – zi fără program

 

str. V. Bielinski nr. 59

022 749 211

email: belinski@hasdeu.mdbiblioteca.vbelinski@gmail.com

Blog

Facebook

Luni-Vineri, Duminică 09:00-17:00

Sâmbătă - zi fără program