Informatii profesionale Tutoriale Ghid de utilizare a mediilor sociale la biblioteca municipală „B.P. Hasdeu”


Introducere Personalizarea tab-urilor
Conturi Tipul de conținut
Crearea contului Check-in
Identificarea contului Twitter
Gestionarea contului LinkedIn
Limbajul si tonul vocii YouTube
Responsabilitati Flickr
Feedback Pinterest
Monitorizare Instagram
Continut  
Facebook  

 

INTRODUCERE

WEB-ul este un serviciu disponibil pe internet, care oferă posibilitatea de informare, comunicare, interacţionare.

Prezenţa în mediul online oferă oportunitatea de a comunica instantaneu informaţia despre instituţie, servicii și oferte; de a o face cunoscută în mediul virtual, de a contribui la formarea şi menţinerea imaginii ei.

În acest sens la BM au fost create trei site-uri (www.hasdeu.md; www.pll.md; http://lomonosovka.hasdeu.md),  mai multe bloguri (38) şi mult mai multe conturi pe reţele sociale (55). Aceste instrumente sunt şi o modalitate foarte eficientă de promovare pentru a aduce la bibliotecă un număr mare de viitori utilizatori.

Modul de prezentare, de menţinere şi de utilizare eficientă a acestora aduc Bibliotecii Municipale beneficii, avantaje, precum vizibilitate, loialitate, prestigiu, siguranţă, încredere, inovaţie – cu condiţia respectării stricte a recomandărilor de mai jos.

Era tehnologiilor impune imperativ prezența instituțională pe medii sociale, iar importanța unei comunicări adecvate și eficiente a devenit evidentă. Desigur, nu toate mesajele instituționale pot fi comunicate pe aceste canale, dar este cert că biblioteca are multe informații relevante de transmis pentru toate categoriile de utilizatori ai spațiului virtual.

În cadrul BM mediile sociale se aplică pentru:

a)       utilizarea de către întreaga instituţie pentru plasarea informației – în acest caz angajaţii folosesc canalul de socializare în numele instituţiei;

b)       utilizarea profesională – angajaţii folosesc mijloacele de socializare în scopul autoinstruirii.

 

CONTURI

Conturile filialelor și ale departamentelor BM pe mediile sociale sunt considerate drept canale oficiale de comunicare. Deoarece nu există mari dificultăţi de ordin tehnic în procesul de creare a unui cont, ulterior pot apărea unele probleme legate de menţinerea integrităţii și accesului la conţinuturi. Astfel, fiecare subdiviziune (filială / departament) trebuie să ia în consideraţie modalităţi de securitate, identificare şi menţinere a informaţiilor de pe acesta.

Crearea contului

Fiecare subdiviziune a BM este autorizată să deschidă un cont instituțional pe rețelele sociale.

În cazul cînd una din filiale va dori să-și deschidă un cont pe o platformă de socializare nouă, ea trebuie să anunțe departamentele Tehnologia informației și Dezvoltare și comunicare, pentru a evalua cererile de utilizare a noilor mijloace de socializare, riscurile ce pot apărea odată cu accesarea lor, precum și justificarea necesității implementării.

Identificarea contului

Contul de socializare este gestionat de subdiviziunea respectivă, afișînd informaţiile de contact: adresa, numărul de telefon, emailul și adresa web, care pot fi folosite de către utilizatori pentru a intra în contact cu instituția. Fiecare cont pe mediile sociale trebuie să conţină neapărat elemente de identitate şi unicitate a reţelei BM, asigurînd un design creativ.

Gestionarea contului

Fiecare filială desemnează responsabili de gestionare a conturilor pe rețelele de socializare și administratori. Orice cont oficial are un administrator, care are grijă de securitatea contului. În cazul în care un administrator de cont pe rețelele sociale va fi schimbat, destituit sau eliberat din funcţie, responsabilul de gestionare a conturilor va modifica imediat parola şi informaţiile de pe cont în scopul menţinerii controlului asupra contului deschis în cadrul instituţiei și a securității acestuia. Informaţiile noi şi modificările efectuate vor fi puse la dispoziţia responsabilului (administrator, moderator, editor, analist), imediat după producerea schimbării. În funcție de structura organizațională a filialei și responsabilitățile din fișa postului a personalului filiala desemnează responsabili cu roluri concrete pe mediile sociale:

a)       site:

– administrator: departamentele Tehnologia informației și Dezvoltare și comunicare;

b)       blog:

– administrator: administrează tot ce ţine de pagină;

– contributor: scrie și redactează postări proprii înainte de publicare, fără a avea permisiunea de publicare și încărcare a materialelor;

– editor: are acces la toate postările, paginile, comentariile, categoriile, etichetele (tags) și linkurile blogului;

– autor: scrie, încărca imagini, video, redactează și publică postările create;

– follower (cel care urmărește): citește și comentează postările și paginile blogului. Este persoana care s-a înregistrat pentru a urmări fiecare postare nouă pe blog;

c)       Facebook:

– administrator: administrează tot ce ţine de pagină, inclusiv trimite mesaje şi publică folosind identitatea paginii, vede care administrator a creat o postare sau a adăugat un comentariu, vede statisticile şi atribuie roluri în pagină;

– editor: editează pagina, trimite mesaje şi publică folosind identitatea paginii, creează reclame, urmăreşte care administrator a creat o postare sau a adăugat un comentariu, precum şi statisticile;

– moderator: răspunde la comentarii şi şterge comentarii din pagină, trimite mesaje folosind identitatea paginii, vede care administrator a creat o postare sau un comentariu, creează reclame şi vede statistici;

– promotor: vede care administrator a creat o postare sau un comentariu, creează reclame şi vede statistici;

– analist: vedea care administrator a creat o postare sau un comentariu şi statistici.

În scopul evitării situațiilor de risc care pot afecta imaginea instituției, responsabilul de gestionare a conturilor va întreprinde măsurile necesare pentru a asigura securitatea contului.

LIMBAJUL ȘI TONUL „VOCII”

Tonul „vocii” bibliotecii este oficial, profesionist, cu caracter pozitiv, prietenos. Limbajul trebuie să corespundă audienței și informaţiilor / activităților prezentate. Ex.: În cazul adresării către tineri sau copii trebuie folosit un ton prietenos. În cazul adresării altor categorii – tonul trebuie să fie clar, concis, oficial, simplu, cu expresii uzuale.

În comunicarea pe rețelele sociale nu se recomandă utilizarea semnelor de exclamație la sfîrșitul frazei sau titlu, acest lucru indică neprofesionalism.

În limbajul mediilor sociale se evită scrierea cu majuscule, din motivul că un asemenea mesaj este interpretat ca unul nepoliticos, pe un ton ridicat.

Scrierea fără greșeli este un semn de respect față de instituție și audiență. Greșelile atrag critici din partea utilizatorului și arată gradul de erudiție a bibliotecarului.

În mesajele publicate în numele instituției este recomandată utilizarea pluralului noi.

Mesajele de pe rețelele sociale sînt scurte, simple și din acest motiv trebuie să fie evitate abrevierile și acronimele.

RESPONSABILITĂȚI

Accesul angajaţilor

Accesul la instrumentele de socializare este permis tuturor angajaților BM, în interes de serviciu. În timpul orelor de lucru sau atunci când folosesc un dispozitiv din inventarul bibliotecii. Toate postările vor avea un caracter de comunicare, colaborare şi schimb de informaţii cu utilizatorii. Interacțiunea contribuie la îmbunătăţirea performanţei profesionale a angajaților, la sporirea randamentului şi rezultatelor produse.

Utilizarea contului în scopuri profesionale. Personalul care accesează reţelele sociale în vederea îmbunătăţirii performanţei profesionale va automonitoriza utilizarea pentru a se asigura că activităţile de pe canalele de socializare contribuie la creşterea profesională şi nu o împiedică. Persoanele autorizate (administratorul, editorul, moderatorul contului) urmează să trieze informaţia înainte de a fi diseminată.

Doar persoanele autorizate (lista se anexează) au dreptul să publice informații pe paginile instituționale pe rețelele sociale în numele instituției.

Angajatul bibliotecii răspunde de acţiunile sale pe reţelele de socializare, asigurînd că acestea nu cauzează niciun prejudiciu imaginii instituţiei.

Angajații bibliotecii nu-și exprimă opiniile în numele instituției pe care o reprezintă pe alte site-uri.

Persoanele autorizate să posteze pe site-uri externe și să comunice în numele instituției se vor legitima indicînd: numele, funcția, date de contact.

FEEDBACK

Dat fiind caracterul public al rețelelor sociale este necesară o monitorizare și moderare a comentariilor de către persoanele care administrează blogurile și conturile pe rețele sociale.

Fiecare dintre aceste persoane trebuie să respecte timpul rezonabil (maximum 48 de ore) pentru a răspunde la comentarii și solicitări. Răspunsurile la întrebările, comentariile utilizatorilor trebuie să fie clare și concise.

Toate ideile, propunerile, observațiile, comentariile, opiniile din partea utilizatorilor vor fi monitorizate și moderate de angajații autorizați, care vor ține cont de:

a)       irelevanță;

b)       promovare a activităților ilegale;

c)       încălcarea drepturilor legale sau drepturilor asupra proprietății intelectuale.

Pentru a asigura utilizarea adecvată a feedback-ului solicitat prin reţelele de socializare, responsabilii de moderarea feedback-ului utilizatorilor comunică cu alte structuri din cadrul bibliotecii. Interacțiunea eficientă cu utilizatorii poate aduce plusvaloare unei acțiuni, unui produs.

MONITORIZARE

Monitorizările constante (lunare, trimestriale etc.) ale vizualizărilor, urmărirea linkurilor și a repostărilor sînt acțiuni care denotă eficienţa conținutului.

CONȚINUT

Persoanele autorizate din cadrul filialelor / departamentelor publică conținut pe mediile sociale: site-ul www.hasdeu.md, pll.md, lomonosvka.hasdeu.md, pe bloguri, rețele sociale.

Site – o platformă online eficientă de prezentare a instituţiei şi de promovare a serviciilor şi produselor, care oferă informaţii ample despre activitatea bibliotecii cu scopul de convingere, argumentare şi motivare, prin text, imagini, poze, video-uri etc.

Important este publicarea pe site a unei informații credibile și veridice, care ar putea fi mărite prin uşurinţa de parcurgere, profesionalismul autorilor, grija faţă de vizitatori.

Blog – este un jurnal pentru informaţii online, un spaţiu de publicare, colaborare şi comunicare. Este util, practic, cu un sistem de afişare în ordine invers cronologică uşor de urmărit.

Postările trebuie să aibă un text de calitate, original şi credibil, cu informaţii interesante şi utile.

Limbajul specific blogurilor trebuie să fie unul familiar şi fluent, oferind posibilitatea de a comunica cu actualii sau potenţialii vizitatori deschis, informal. Abilitatea de exprimare în scris a bloggerului, scrierea fără greşeli gramaticale, pasiunea lui pentru subiectele descrise, diversitatea lor, capacitatea de a dialoga şi a forma o comunitate – sunt factori importanţi pentru o imagine pozitivă a instituției.

Publicațiile pe blogurile instituționale trebuie să reflecte interesul instituţiei şi nu părerea personală. Dacă este o preluare trebuie menţionată neapărat sursa pentru a nu cădea sub incidenţa dreptului de autor.

Pentru a genera mai multe comentarii (acestea indică valoarea unui articol) și a capta interesul a mai multor vizitatori, subiectele trebuie să fie: scurte, redactate într-un stil interesant, respectînd normele gramaticale; credibile şi eficiente, cu un grad mare de influenţă asupra publicului.

Pentru a asigura și a facilita accesul la informația publicată pe mediile sociale, fiecare postare, articol trebuie să fie acompaniat de cuvinte-cheie (tag, etichete) semnificative, care ar permite regăsirea informației necesare, iar publicațiile pe Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Tumblr postate pe orice cont afiliat la BM, trebuie să conțină hashtagul #bibliotecahasdeu (pentru materialele care se referă la BM) sau alte hashtaguri – pentru diferite programe, activități la nivel de rețea.

Reţelele sociale sunt aplicaţii web de informare, de socializare şi comunicare, precum şi platforme gratuite de promovare şi interacţionare cu vizitatorii. Promovarea prin mediile sociale este avantajoasă şi eficientă, presupunînd realizarea de grupuri şi relaţionări cu cît mai mulţi utilizatori. La BM sînt utilizate următoarele rețele sociale: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, precum și site-uri de distribuire a imaginilor și materialelor video, slide-urilor, a linkurilor utile: Flickr, YouTube, Slideshare, Instagram.

Pentru a obține like-uri, comentarii şi repostări este necesar de a oferi postări interesante şi succinte.

Titlul este responsabil de stimularea interesului. Mesajul promovat trebuie să conţină un verb la persoana a doua singular. Mesajul pe rețelele sociale este limitat: Facebook – la 420 de caractere, iar Twitter – la maxim 140 de caractere.

Font, mărimea literelor – în materialele publicate de filiale trebuie să fie respectate cerințele Manualului de identitate și utilizate fontul Arial și mărimea literelor 11, pentru a asigura un aspect uniform.

Tipuri de postări în biblioteci după categoriile:

-  text: informativ (citate despre lectură, carte etc., sfaturi, recomandări, recenzii, preluări cu indicarea obligatorie a sursei), de provocare la discuții, de promovare, sondaje, concursuri;

- video – filmulețe care transmit mesaje memorabile, persuasive din activitatea bibliotecii, evenimente, priorități (detalii vezi pe YouTube);

- imagini – dimensiunea maximă recomandată pentru o imagine de profil pe rețele sociale este de 110 × 80 pixels. Imaginile în plan orizontal au un impact mai mare. Pozele postate pe pagina de Facebook, Flickr, Pinterest trebuie să fie triate, organizate în albume (seturi). Trierea imaginilor constă în alegerea unor fotografii relevante, uneori fotografii amuzante – nu se recomandă publicarea fotografiilor cu conținut similar, făcute din diferite unghiuri. Fiecare imagine trebuie să conțină obligatoriu un titlu, cuvinte-cheie (taguri), alternate cu legende. Cuvintele care exprimă acţiuni au o rată mai mare de clickuri, din acest motiv este încurajabilă utilizarea îndemnurilor.

 

Frecvența și redactarea postărilor:

a)       pe rețele sociale – cel mai mare impact au maximum trei postări per zi, iar în orele de maximă interacţiune sînt cele de dimineaţă și de la sfîrşitul zilei de muncă, precum şi cele din zilele de odihnă;

b)       pe bloguri – cel puțin patru postări per săptămînă.

Actualizarea informațiilor: a) pe mediile sociale, spre deosebire de materialele tipărite, poate fi schimbată, rectificată, de cîte ori este nevoie; b) obligatoriu însă o dată pe săptămînă – pe site-ul oficial.

Pe mediile sociale se recomandă crearea unui plan editorial.

Promovare

Orice cont al filialei / al departamentului necesită o popularizare largă – menţionarea pe cărţi de vizită, pe materiale promoţionale tipărite sau inscripționate, care demonstrează deschiderea spre comunicare a instituției noastre.

Distribuirea informației se realizează după următoarea schemă:

– informațiile postate de filialele BM pe paginile respective se distribuie prin contul administratorului în grupul Biblioteca Municipală și pagina Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”;

– activitățile organizate la nivel de rețea se publica inițial pe pagina Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (www.facebook.com/BMBpHasdeu) și ulterior pe celelalte pagini sau profiluri personale.

Pentru a grupa informațiile postate și a regăsi mai ușor un subiect de interes major este recomandată utilizarea hashtag-urilor. Hashtag-urile sunt importante pentru descoperirea unor subiecte interesante, a unor persoane ori pagini corelate pe Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr.

 

Facebook

Facebook este cea mai populară rețea socială din lume, deși este una închisă (numai persoanele care au cont pe RS pot să interacționeze). Biblioteca Municipală are 31 de pagini instituționale pe această rețea cu o medie de 560 000 interacțiuni per lună.

Conform regulilor Facebookului, orice instituție trebuie să creeze și să întrețină o pagină oficială, iar orice bibliotecar poate crea un profil personal.

Pagina instituțională conține informații generale, date de contact, adresa email, adresa web.

Pagina oficială a unei biblioteci trebuie să fie administrată de o persoană autorizată.

Profilurile filialelor de pe Facebook trebuie să fie transformate în pagină de brand, prin procedura de conversie.

Este important ca numele paginii pe Facebook să reflecte denumirea oficială a instituției.

Adresa URL de pe Facebook trebuie să fie cunoscută de toți, pentru a direcționa utilizatorii direct pe pagina oficială și pentru a o utiliza pe toate materialele promoționale.

Secțiunea Despre (About) trebuie să ofere într-o propoziție (155 de caractere) o informație succintă despre activitatea instituției, telefon, email, adresa web, orele de lucru a filialei, completată de o informație mai amplă despre specificul bibliotecii.

Orice pagină a structurii BM poate să conțină un regulament intern (termeni și condiții), în care sînt stipulate informațiile despre conținutul paginii respective.

Pe prima pagină, de obicei, se afișează o imagine a clădirii sau un desen grafic, iar ca poză de profil poate fi folosit logoul bibliotecii; ambele – de înaltă calitate și respectînd dreptul de autor. Dimensiunile recomandabile pentru copertă sînt  851 x 315 px.

Se recomandă ca prima pagină să se schimbe regulat, în funcție de etapă în activitate, eveniment, proiect.

 

Personalizarea tab-urilor

Tab-urile sînt pagini create pentru a promova informații specifice și pot include conținut de tipul: imagini, like-uri, evenimente etc. Pentru a adăuga sau organiza tab-urile se alege opțiunea Manage tabs.

 

Tipul de conținut

Pe Facebook poate fi publicat un conținut variat, ca tip: text, imagini, poze, video, linkuri: imagini de la activități, evenimente-cheie, istoria clădirii, proiecte, sondaje (quiz) etc. Se recomandă ca publicațiile să fie mixte după tip, deci, să includă și text, și imagine și link.

Conținutul postat trebuie să fie relevant, util, practic, să conțină un îndemn la acțiune. Fiecare fotografie / album să conțină legendă, indicînd localizarea (check-in) și persoanele care sînt în imagini. Este importantă calitatea imaginilor. Imaginile necalitative, neclare pot cauza comentarii negative.

 

Check-in

Operația de check-in, efectuată prin opțiunea Add a location to post, informează utilizatorul despre o activitate / eveniment care a avut loc fizic în localul bibliotecii.

Funcția Evenimente trebuie să fie utilizată pentru a invita fanii să participe la activitățile organizate de bibliotecă.

O altă modalitate de a marca niște evenimente-cheie pentru bibliotecă sînt Etapele (Milestones). Aceste repere au o rată de interacțiune sporită față de postările obișnuite.

Monitorizarea activității. Meniul

Paginile de Facebook permit analiza mesajelor, a impactului, a interacțiunii, informații demografice, activitatea, succesul postărilor din meniul Statistici (Insights).

 

Twitter

Acesta este unul dintre cele mai rapide moduri de comunicare, oferind oportunități pentru a transmite informații importante despre activitatea instituției. Twitter este extrem de eficient pentru a urmări cele mai recente știri, evoluția unor evenimente sau discuții și pentru a identifica tendințe în legătură cu anumite teme de interes.

Numele instituției trebuie să conțină pînă la 20 de caractere, aspect care impune prescurtări sau utilizarea de acronime. Iar mesajul – maximum 140 de caractere.

Imaginea de profil (dimensiunile recomandate sînt 400 x 400 pixeli) și cea pentru copertă (dimensiunile recomandate – 1500 x 500 pixeli) trebuie să fie reprezentative și să respecte brandul instituțional. Identitatea vizuală pe Twitter și pe celelalte canale social media trebuie să fie respectată.

În mesajele pe Twitter se pune accent pe esența problemei, care este prezentată direct, într-un limbaj standardizat, fără să fie nevoie ca documentul să se citească în totalitate.

Principalele elemente sunt:

În postări nu se recomandă utilizarea semnelor de exclamație în exces. Majusculele ar trebui evitate, cu excepția acronimelor acceptate. Acronimele și abrevierile sunt utilizate pe Twitter, fiind cele acceptate de limbajul uzual (ex: pt. etc. .amd), astfel încît postările să fie accesibile și unui public nespecializat.

Atunci cînd se face referire la activitățile instituției, în special evenimente, este preferabilă utilizarea denumirii instituției – tonul oficial, familiar.

Limita mesajului conduce la postări fără predicat, atunci cînd rezultatul unor acțiuni este mai important sau se pune accent pe instituție, iar cînd se dorește transmiterea unui îndemn și așteptarea unui răspuns din partea publicului este de preferat utilizarea unor verbe active la persoana a doua plural.

Administratorul contului de Twitter căută, identifică și urmărește instituțiile partenere, similare, naționale, internaționale, publice sau private și a liderilor de opinie din diverse grupuri profesionale sau sociale, care la rîndul lor pot urmări activitatea bibliotecii.

 

LinkedIn

LinkedIn este o rețea socială profesională, сare oferă posibilitatea de a crea identitatea online și a fi mereu în legătură cu colegii, de a descoperi oportunități de dezvoltare în plan profesional, de a fi la curent cu noutățile din mediul profesional și de a deveni cel mai bun în ceea ce faci. Această platformă este benefică pentru persoanele interesate de un loc de muncă în domeniu. În acest sens, LinkedIn a integrat Slideshare, în care sînt acumulate prezentări profesionale. BM a organizat pe LinkedIn grupul Biblioteca Municipală. Orice bibliotecar prin contul său personal poate adera la acest grup, administrat la nivel de rețea.

 

YouTube

YouTube reprezintă un canal util, deoarece instituțiile publice pot crea comunități, publica istorii de succes și interacționa cu audiența. Biblioteca Municipală folosește avantajele de convingere simplă și rapidă pentru consolidarea și extinderea prezenței online și pentru a se situa mai aproape de public.

Pe pagina oficială a instituției trebuie să fie indicat: numele oficial al instituției; logoul oficial, gama de culori oficială; cuvinte-cheie relevante activității instituției.

Postările pe YouTube trebuie să fie realizate calitativ, coloana sonoră clară și fără interferențe de fundal. Fiecare postare trebuie să conțină obligatoriu un titlu cu maximum 55 de caractere, o descriere relevantă de pînă la 250 de caractere.

În mod prestabilit se pot încărca videoclipuri cu durata maximă de 15 minute. Iar spotul nu trebuie să depășească trei (3) minute.

Dacă în clip apar mai multe persoane, se folosește funcția Adnotări, care oferă posibilitatea de a afișa în notițe sau linkuri prin suplimentarea informației cu subtitrări sau trimiteri către alte videoclipuri YouTube. Pentru a adăuga o adnotare, se selectează opțiunea aferentă din meniul de sub clipul video.

URL personalizat / scurt

La crearea unui canal oficial, YouTube va construi un URL automat, asemănător cu http://www.youtube.com/channel/UCNimhyukHP5tdka3a9zi9Nw. Pentru că acesta este complicat și dificil de reținut, se recomandă să creați un URL personalizat cu identitatea instituției, urmărind acești pași:

            1) selectați Setări / Setări avansate;

            2) selectați Channel Settings / Create custom URL;

            3) setați URL-ul dorit;

            4) adresa finală va avea formatul: http://www.youtube.com/user/nume.

Odată stabilit acest URL personalizat nu mai poate suferi modificări, în consecința, trebuie să fie ales cu atenție.

Conținutul trebuie să fie interesant pentru utilizatori.

Tipuri de postări pe YouTube:

-  demonstrații video: clipuri video cu instrucțiuni de folosire a unui anumit portal sau a unei aplicații;

-  interviuri oficiale: fragmente din interviuri televizate oficiale ale administrației, pentru a fi disponibile oricînd și oricui;

-  mesaje speciale: cu ocazia evenimentelor și sărbătorilor (fie ele naționale sau internaționale);

-  povești digitale (istorii de succes) cu tematica variată relevantă pentru activitatea bibliotecii;

-  videoclipuri de promovare etc.

Ca pe orice rețea socială, există posibilitatea analizei gradului de interacțiune cu utilizatorii prin meniul YouTube Analytics.

 

Flickr

Flickr este un site ce permite stocarea de imagini în mod gratuit și publicarea acestora pe internet, care utilizează cuvintele-cheie (taguri) necesare pentru crearea asociațiilor și unificarea fotografiilor și utilizatorilor pe site. 

Pe Flickr se pot încărca poze și clipuri video în limita 100 MB lunar. 

Opțiunea Organize and Create permite organizarea tuturor pozelor, a celor mai recent publicate, a seturilor, albumelor/colecțiilor de fotografii sau a hărților. Se pot crea seturi de imagini (directoare), realiza colecții și se pot atașa cuvinte-cheie (tag-uri) pentru o căutare și o indexare cît mai ușoară a informației.

Opțiunea Grupuri reprezintă grupuri de utilizatori unite prin interese comune.

Orice fotografie postată poate fi ușor redactată: se poate înlătura efectul de ochi roșii sau modifica luminozitatea, contrastul, culorile, ea poate fi încadrată în ramă sau i se poate adăuga efecte. Se pot crea și slideshow-uri, cu diferite efecte și opțiuni.

În mod obligatoriu, orice imagine postată trebuie să conțină: un titlu, o descriere relevantă și cuvinte-cheie (tag).

Biblioteca Municipală este prezentă pe Flickr prin cont instituțional și conturile filialelor.

 

Pinterest

Pinterest este un site de socializare care reprezintă un panou virtual, pe care „agăți”, organizezi, dar și împarţi cu alţii, idei interesante, imagini, pe care le descoperi navigînd pe internet.

Pe Pagina oficială a instituției trebuie să fie indicat: numele oficial al instituției; logoul oficial, gama de culori oficială; cuvinte-cheie relevante activității instituției.

Pinterest oferă posibilitatea de a aduna în panou informații în imagini, care reflectă activitatea bibliotecii. În acest mod, promovînd biblioteca, sporind vizibilitatea. Contul instituțional al BM susține acest obiectiv.

Pinterest oferă și posibilitatea de a lista panourile altor persoane, pentru a descoperi preferințele și a găsi noi informații care prezintă interes.

Panourile sînt gestionate de creatorul contului, dar poate fi activată și opțiunea de contribuitor la panou.

Pinterest, ca și alte rețele sociale, permite organizarea concursurilor sau a altor tipuri de activități de promovare.

 

Instagram

Instagram este un serviciu online de photo-sharing, video-sharing și rețea socială, care oferă utilizatorilor posibilitatea să încarce poze și videouri cu ajutorul telefoanelor mobile și tabletelor, să le aplice filtre digitale, să le distribuie pe de rețele sociale, să facă comentarii și să le aprecieze, cum ar fi Facebook,TwitterTumblr și Flickr.

O trăsătură specifică a imaginilor este formatul pătrat. Se postează poze făcute personal, nu preluate de pe net. Se pot publica imagini pe teme: activități, expoziții din cadrul bibliotecii, arhitectură, călătorii, natură, experiență personală.

Biblioteca Municipală prin contul instituțional și Biblioteca Centrală utilizează acest instrument pentru a fi mai vizibilă pentru acest grup de utilizatori.

Elaborat februarie 2016