Structura și Reţeaua BM Centre Centrul de Carte Germană


 

Istoric

În cadrul unui program al Guvernului Federal German pentru aprovizionarea cu resurse informaţionale a Europei Centrale, Institutul Goethe din München a pus la dispoziţie în 18 decembrie 1998 un centru informativ accesibil publicului cu numele Deutscher Lesesaal, sub patronajul Institutului Goethe de la Bucureşti.

Misiunea Centrului

 CID „Germania” / Deutscher Lesesaal:

- asigură condiţii şi furnizează accesul la informaţie, documente tradiţionale şi electronice;

- susţine toleranţa şi dialogul multicultural;

- valorifică orizontul cultural şi ştiinţific german;

- valorifică cultura germană prin studierea limbii germane.

Oferta de cărţi şi medii

 1. Printre mediile prezente în sală pot fi găsite informaţii în limba germană despre Germania  (cultură, politică, economie, ştiinţă, istorie, geografie).

 2. Pentru cei ce studiază limba germană ca limbă străină:

- manuale;

- texte pentru audiere pe casete, CD-uri şi DVD-uri;

- materiale didactice.

  3. Lexic: dicţionare, enciclopedii, lucrări de referinţă.

  Oferta noastră cuprinde medii tipărite şi audio-vizuale:

- cărţi în limba germană;

- colecţie de lucrări de referinţă;

- cotidiene şi săptămînale germane;

- reviste şi ziare germane;

- banca de date pe CD-uri şi DVD-uri;

- casete şi CD-uri cu muzică şi opere literare;

- casete, CD-uri şi DVD-uri video.

  Punctele forte ale fondului de carte sînt literatura germană, arta, filozofia, istoria şi economia.

  Mediile sînt permanent actualizate.

Servicii:

- asistenţă în căutarea şi difuzarea diverselor surse de informare;

- împrumut la domiciliu;

Adresa

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 148, Chişinău, MD 2012.

Contacte
Tel.: (373 22) 221181

E-mail: lesesaal@hasdeu.md

Program:

     • luni-joi: 11.00 – 19.00

     • vineri: 11.00 – 17.00;

     • sîmbătă: 10.00 – 17.00.