Structura și Reţeaua BM Secții Management Infodocumentar


Secția Management Infodocumentar
 
Tempoul înalt de dezvoltare a Republicii Moldova are ca și consecinţă apariţia unor modificări în necesităţile şi preferinţele utilizatorilor actuali şi potenţiali ai  BM „B.P. Hasdeu”. Pentru a fi într-un pas cu timpul şi a vă putea satisface toate cerinţele, colecţiile sunt permanent actualizate şi completate cu cele mai noi ediţii. 
Această funcţie este realizată în cadrul  BM „B.P. Hasdeu” de către Departamentul Management Infoducumentar (DMI), care asigură completarea colecţiilor Bibliotecii Municipale şi a filialelor ei cu:
      - cărţi;

 - ediţii periodice;

 - documente electronice (audio, video, digitale);

 - documente de muzică tipărită;

 - alte tipuri (hărţi, atlase, artefacte, jocuri intelectuale).

  
Prin efectuarea achiziţiilor:
 - licitaţii publice;
 - edituri;
 - librării;
 - oficii de difuzare a presei;
 - donaţii;
 - proiecte (granturi).
      
Colecţia de documente este supusă evidenţei, prelucrării şi casării. DMI asigură evidenţa gestionară şi documentară a publicaţiilor: 
  - evidenţa gestioanră — înregistrarea globală (numeric şi valoric) în Registrul de mişcare a fondului (RMF) al fiecărul lot de documente intrate în baza actului însoţitor;
   - evidenţa documentară — înregistrarea în catalogul electronic şi tradiţional.
    
Catalogarea publicaţiilor se efectuează conform Clasificării Zecimale Universale (CZU). Ulterior are loc repartizarea documentelor în reţeaua BM ţinînd cont de profilul bibliotecii şi de cerinţele de studiu şi lectură a utilizatorilor. Scopul final al DMI este oferirea mai multor surse de informare, deoarece mai multe alternative înseamnă mai multe opinii, iar mai multe opinii — o libertate mai mare în gândire, un nivel mai înalt de cunoştinţe. Doar în aşa mod putem contribui la formarea unei generaţii libere în modul de cugetare şi de expunere a ideilor. Ce poate fi mai important decât aceasta?
     
Pentru informaţii suplimentare:
Adresa: Chişinău, bd. Dacia, 20
e-mail: achizitii@hasdeu.md
tel. 022 66 18 11