Bibliotec@ta Programe. Servicii CHIȘINĂUL CITEȘTE


Programul de lectură Chişinăul citeşte promovează şi încurajează lectura ca mijloc de dezvoltare culturală şi creativă, valorifică experienţa de lectură a comunităţii chişinăuiene, orientează cititorul spre valorile literare şi artistice autohtone.

Pe parcursul anului în toate filialele se organizează diverse activităţi cu publicul: prezentări de carte, întâlniri cu autorul/autorii volumului lecturat, dis­cu­ţii/dezbateri, ore de lectură, înscenări teatralizate, activitate expozițională etc.

Pentru a cuprinde mai mulţi cititori Programul, iniţial conceput doar pentru un singur titlu de carte, s-a extins pentru mai multe categorii de utilizatori: copii, adolescenţi şi adulţi.

Programul se desfăşoară în cadrul BM din anul 2004, utilizatorii lecturând mai multe publicaţii.


2022

Toate anotimpurile se prefac în cuvinte, de Vasile Romanciuc, (categoria copii);

FraieruL, de Claudia Partole, (categoria tineri);

Hotel California, de Constantin Cheianu. (categoria adulți).


 2021

Citirea a doua (nu ultima), autor Ioan Mânăscurtă (pentru adulți) (pdf)

Țipă cât poți, autor Moni Stănilă

UF! : Ghid de conviețuire cu frații și surorile mai mici!, autor Ionela Hadârcă (pentru copii)


2020

Ziua de naștere a lui Mihai Mihailovici, autor Dumitru Crudu (pentru adulți)

Un strigăt pe Nistru, autor Gheorghe Budeanu (pentru adolescenți), secvențe din emisiunea Purtătorii de evenimente de la întâlnirea cu scriitorul  și cartea în lectura Liliei Don Ciobanu

Moldița - Crăița și Zimbrișor – Cornișor de pe muntele Dor, autor Viorica Covalschi (pentru copii)


2019

Grădina de sticlă, autor Tatiana Țîbuleac (pentru adulți)

Un secret în Los Angeles, autoarea Doina Postolachi (pentru adolescenți)

Prietenii mei dragi, autorul Eugen Doga/ Евгений Дога (pentru copii)


2018

Cenușă rece, autor Mihaela Perciun (pentru adulţi);

Universuri paralele, autor Marcel Gherman (pentru adolescenţi);

În ospeție la ursulețul Marmi, autori Mircea Grecu, Jana Grecu (pentru copii).


2017

Negru și roșu 1930-2056, autor Val Butnaru 

Tunica portocalie, autor Lucreția Bârlădeanu 

Dansul florilor, autor Ianoș Țurcanu 


2016

Arta refugii, autor Paul Goma

Kinderland, autor Liliana Corobca 

Când părinţii nu-s acasă, autor Miroslava Metleaeva 

 

2015

Ţesut viu. 10x10,  autor Emilian Galaicu-Păun

Petale de mac, autor Mihail Curicheru

În cămaşă de cireaşăautor Arcadie Suceveanu

 
 

2014 

Zbor frânt, autor Vladimir Beşleagă

Voiaj de nuntă în trei, autor Mihai Ştefan Poiată

Urmele mele frumoase, autor Iulian Filip

 

2013

Al şaptelea simţ, autor Nicolae Rusu

Vornicel la nunta badei, autor Victor Dumbrăveanu 

 

2012

Nu mă tentează, autor Anatol Moraru

Poveşti cu Barbălungă, autor Ovidiu Creangă

 

2011

Diavolul este politic corect, autor Savatie Baştovoi

Cel rătăcit, autor Aurelian Silvestru

Floarea iubirii, autor Claudia Partole

 

2010

Temă pentru acasă, autor Nicolae Dabija

Grăuncioare de lumină, autor Ion Hadârcă

 

2009

Măcel în Georgia, autor Dumitru Crudu

Alunelul: basm modern, autor Nicolae Rusu

 

2008

Hronicul Găinarilor, autor Aureliu Busuioc

Note din Arca lui Noe, autor Iurie Colesnic

Regina Nopţii, autor Lidia Hlib

 

2007

Coffee-House, autor Ghenadie Postolache

Amintirile piţigoiului Zbanţ, autor Ion Iachim

Numărătoarea spiriduşilor, autor Silvia Ursachi

 

    2006

Viaţa mai târziu, autor Haralambie Moraru

Copilul cu aripi de carte, autor Vasile Romanciuc

 

2005

Mi-i dor să vă spun (ed. a II-a revăzută şi completată), autor Iurie Colesnic

Cubul de zahăr, autor Nicolae Popa

 

2004

Mi-i dor să vă spun, autor Iurie Colesnic


                               

REGULAMENT 

privind organizarea şi desfăşurarea Programului de lectură „Chişinăul citeşte”

Capitolul I. Cadrul general

 Art. 1. Prezentul regulament defineşte cadrul specific de organizare şi desfăşurare a Programului de lectură „Chişinăul citeşte”.

 Art. 2. (1) Programului de lectură „Chişinăul citeşte”, numit în continuare Program, promovează şi încurajează lectura ca mijloc de dezvoltare culturală şi creativă, valorifică experienţa de lectură a chişinăuienilor.

(2) Scopul fundamental este centrat pe constituirea unei comunităţi de cititori prin promovarea lucrărilor de înaltă ţinută artistică şi educarea gustului pentru lectură a chi­şi­năuienilor.

(3) Obiectivele Programului sunt axate pe: afirmarea Bibliotecii Municipale în calitate de îndrumător, sfătuitor, ghid în lumea cărţilor; orientarea lecturii spre valori literare autohtone; dezvoltarea sentimentului de apartenenţă comunitară prin partici­parea, alături de alţi chişinăuieni, la o acţiune culturală comună; conştientizarea asupra importanţei şi frumuseţii cititului; evidenţierea contribuţiei Bibliotecii Municipale la organizarea timpului liber în mod util şi interesant, orientarea spre o receptare adecvată a valorilor literare şi artistice.

Art. 3. (1) Programul se desfăşoară anual în perioada ianuarie-noiembrie şi se adresează tuturor locuitorilor municipiului Chişinău.

(2) Segmentele de vîrstă participante la Program sunt: adulţi, adolescenţi/preadolescenţi, copii.

Capitolul II. Organizarea Programului

Art. 4. Programul este organizat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Art. 5. Etapele de organizare a programului:

(1) Procedura de selectare a cărţilor:

·              Directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” convoacă în luna ianuarie a anului în curs Grupul de selectare a cărţilor.

·              Coordonatorul Grupului este numit prim-vicedirector al Bibliotecii Municipale responsabil de lectură.

·              Grupul de selecţie este constituit din  nouă persoane.

·              Membrii grupului selectează cărţiile.

·              Procedura de vot este deschisă cu 1/3 din voturi.

·              Utilizatorii BM pot participa la selecţia cărţilor exprimându-şi opţiunea pe pagina web.      

(2) Criteriile de selecţie  prioritare pentru Program:

·              Actualitatea şi originalitatea temei.

·              Valoarea artistică

·              Funcţia cognitivă.

·              Calitatea executiei grafice (format, corpul literei, imagini).

·              Apariţia editorială: anul anterior lansării Programului. Sunt admise ediţii revăzute, actualizate, completate. Publicaţiile pot fi editate în Republica Moldova sau peste hotarele acesteia, dar de autori autohtoni.

·              Referinţe, menţiuni.

(3) Achiziţionarea publicaţiilor, asigurarea filialelor cu minim 5 (cinci) exemplare pentru fiecare categorie de chişinăuieni.

(4) Lansarea Programului va avea loc  în prezenţa autorilor cărţilor, criticilor şi a altor oameni de cultură.

(5) Desfăşurarea Programului: organizarea activităţilor cu publicul - prezentări de carte, întîlniri cu autorul/autorii volumului lecturat în filiale, dis­cu­ţii/dezbateri, ore de lectură, înscenări teatralizate, activitate expoziţională.

(6) Promovarea Programului prin: interviuri cu autorul şi cititorii, articole în ziare şi reviste, produse promoţionale (afiş, pliante, semne de carte, anunţuri plasate pe panourile de informaţii ale filialelor şi distribuite în comunitate), emisiuni radio/TV, pagina web, reţele de socializare, bloguri, flickr, youtube.

(7) Organizarea conferinţei finale cu participare autorului: delegarea cititorilor activi de la fiecare filială, invitarea personalităţilor notorii din cultură, discuţie/dezbatere autor-cititor, prezentarea eseurilor şi/sau impresiilor cititorilor, acordarea scrisorii de gratitudine autorului şi diplomelor pentru cititori.

(8) Cele mai bune eseuri şi impresii de lectură ale cititorilor pot fi publicate în revista „BiblioPolis” .

Capitolul III. Dispoziţii finale

Art. 6. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului de lectură „Chişinăul citeşte” intră în vigoare din data semnării  de către directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

  ianuarie 2016