Bibliotec@ta Utilizarea bibliotecii Internet, Wi-Fi


Reguli de utilizare a : calculatorului, internetului şi Wi-Fi 

ACCES LA INTERNET

Generalități

Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu oferă acces la resusele informaționale ale Internetului utilizatorilor în scopuri educative și cognitive. Accesul la internet este parte componentă a misiunii bibliotecii de a satisface necesitățile informaționale ale tutoror categoriilor de utilizatori.

Prezente reguli sunt elaborate în conformitate cu dispoziţiile articolului 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care prevede dreptul fiecărei persoane la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat, în limitele legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Regulile definesc modul de utilizare a resurselor Internet, drepturile și responsabilitățile utilizatorilor și ale bibliotecarilor.

Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu oferă acces gratuit la Internet, dar în cazul insuficienţei posturilor de lucru, limitat ca timp.

Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu oferă acces la Internet prin intermediul:

Accesarea și evaluarea resurselor Internet

Internetul reprezintă o reţea mondială de calculatoare care nu este reglamentată şi controlată de instituţii guvernamentale. Calitatea şi corectitudinea informaţiei din Internet variază. Utilizatorii trebuie să ţină cont de schimbările cotidiene ale informaţiei, de apariţia erorilor sau a informaţiilor incorecte, dubioase, plasate intenţionat pentru a dezorienta. În acest context, biblioteca nu este responsabilă de conţinutul informaţiei din Internet.

Responsabilitățile bibliotecii

 1. Biblioteca informează utilizatorii și membrii comunității privind Regulile de utilizare a calculatoarelor și de acces la resursele Internet.
 2. Biblioteca oferă utilizatorului posibilitatea de a accesa resursele internet, în cazul cînd s-a înregistrat pe listă și în cazul cînd scopul activității corespunde Regulilor.
 3. Biblioteca Municipală asigură asistență informațională în căutarea informațiilor pentru toate categoriile de utilizatori, explicînd necesitatea evaluării conținutului, oferind selecții de materiale (liste bibliografice) pe diverse teme.
 4. În contextul stimulării și educării unui utilizator de Internet conștient și respectuos, Biblioteca Municipală organizează instruirea utilizatorilor (copii, tineri, precum și adulți), în scopul asigurării competențelor media și de cultură a informației necesare în folosirea resursele alese în mod liber, sigur și autonom. Utilizatorii care nu au cunoștințe în navigare pe web se înscriu la lecțiile de instruire oferite gratuit de bibliotecă.
 5. Navigarea pe Internet are un caracter individual. Biblioteca nu-și asumă răspunderea pentru daunele intervenite direct sau indirect din utilizarea informațiilor găsite pe Internet.
 6. Bibliotecarul monitorizează timpul de lucru a utilizatorului la stațiile de lucru din bibliotecă, rezolvă problemele simple legate de funcționarea programelor instalate sau a calculatorului. În cazul cînd problema necesită intervenția specialistului informează acesta.
 7. Biblioteca nu este responsabilă de calitatea proastă sau lipsa conexiunii la Internet, ce vine din partea providerului.

Responsabilitățile utilizatorului

Utilizarea echipamentului bibliotecii, a programelor instalate, a serviciilor Internet, a rețelei wifi și a resurselor informaționale electronice se află integral în responsabilitatea utilizatorului. Utilizatorul este responsabil pentru :

 1. respectarea regulilor, prezentarea la cerere a carnetului de cititor al Bibliotecii Municipale
 2. utilizarea stațiilor de lucru Internet pentru informare, verificarea cutiei poştale. Ele nu se folosesc pentru alte procese care nu sînt legate de căutarea informaţiei.
 3. utilizarea echipamentului bibliotecii, softurilor și a Internetului într-o manieră corectă:
 4. respectarea intimității, să nu rămînă în aria stație de lucru cînd lucrează o altă persoană
 5. respectarea timpului stabilit de utilizare a stației de lucru
 6. informarea bibliotecarului în cazul unor probleme de ordin tehnic
 7. respectarea drepturilor de autor, a licențelor
 8. accesarea sau descărcarea materialelor ilegale, indecente, materiale cu caracter violent, pornografic, ce conțin discriminare rasială, religioasă, sexuală (de ex. imagini, fișiere MP3, video fișiere)
 9. orice activitate ilegală sau jocuri de noroc
 10. copierea materialelor din Internet, respectînd drepturile de autor și licențele
 11. salvarea materialelor în mapa My documents pe timpul sesiunii de lucru (după închiderea sesiunii de lucru fișierele utilizatorului sînt eliminate) sau pe dispozitive mobile personale, prealabil scanate cu un program antivirus

În vederea asigurării raționale și corecte a utilizării stațiilor de lucru ale bibliotecii se limitează:

 1. accesarea sau descărcarea materialelor ilegale, indecente, materiale cu caracter violent, pornografic, ce conțin discriminare rasială, religioasă, sexuală (de ex. imagini, fișiere MP3, video fișiere)
 2. nerespectarea drepturilor de autor
 3. audierea muzicii, vizionarea videomaterilalor cu sunet, comunicarea cu glas tare prin servicii de comunicare online etc., ce incomodează activitatea utilizatorilor și a bibliotecarilor
 4. conectarea la calculator a dispozitivelor personale fără acordul bibliotecarului
 5. instalarea sau dezinstalarea programelor, schimbarea setărilor calculatorului sau descărcarea programelor din Internet pe calculator.

REGULI DE UTILIZARE A CALCULATOARELOR

 1. Staţiile de lucru sînt disponibile numai pentru cititorii BM „B.P. Hasdeu”.
 2. Staţiile de lucru sînt utilizate pentru informare.
 3. Utilizarea internetului este permisă pentru public numai la staţiile de lucru cu destinaţia Internet și Internet express.
 4. Catalogul electronic al bibliotecii (OPAC) este accesibil, fără limită de timp, la toate staţiile de lucru, iar baza de date Jurist – la calculatorul cu destinaţia Jurist.
 5. Biblioteca oferă staţii de lucru pentru procesare Word şi Excel (vezi regulile pentru Rezervarea calculatorului). 
 6. Pentru a folosi staţiile de lucru, utilizatorul trebuie să se înregistreze la bibliotecar, în cazul staţiilor de lucru cu procesare Word şi Excel rezervarea este prealabilă (vezi regulile respective).
 7. Staţiile de lucru se închid cu 15 minute înaintea închiderii bibliotecii.
 8. Biblioteca nu poate garanta disponibilitatea staţiilor de lucru. În cazul cînd sînt alte persoane în aşteptare, timpul de utilizare este limitat la 30 de minute. Timpul de utilizare poate fi prelungit, iar după formarea rîndului, întrerupt.
 9. Problemele de ordin tehnic, apărute în timpul utilizării calculatorului, navigării în Internet se soluționează de către bibliotecar.
 10. Dacă conectarea la internet lipseşte utilizatorul anunță bibliotecarul.
 11. Utilizatorii evită să creeze fişiere personale pe calculator, să forțeze / reconfigureze sistemul. Sînt instalate diferite programe necesare care pot fi șterse din neatenție.
 12. Responsabilitatea pentru eventuala deteriorare a fişierelor, a datelor şi a hardware-ului aparține utilizatorului.
 13. Pentru asigurarea securității echipamentului și a sistemului de operare, informația se imprimă, se copiază de CD/DVD prealabil verificate de bibliotecar sau se transmite prin email.
 14. Bibliotecarul monitorizează utilizarea oricărui calculator; ia măsuri de protecţie a calculatoarelor şi a reţelei.
 15. Utilizatorii trebuie să fie respectuoşi faţă de cei prezenţi în sală, să nu vorbească cu voce tare în timpul utilizării resurselor bibliotecii, să nu rămînă în aria staţiei de lucru cînd lucrează o altă persoană!

 


WiFi ÎN BIBLIOTECĂ

Utilizatorii, deținători de laptopuri, tablete, ereadere sau smartphone pot accesa Internetul prin wireless la filialele Bibliotecii Municipale.

Pentru a se conecta la reţeaua wireless utilizatorii urmează paşii:

 1. Accesare fereastra Wireless Network Connection
 2. Din lista de reţele se alege rețeaua respectivă - Hasdeu, Pll, Transilvania, Alba Iulia sau după caz, altă bibliotecă
 3. Selectare Connect
 4. În fereastra ce apare se introduce parola, pe care o oferă bibliotecarul de serviciu.
 5. Pornirea browserul web de pe notebook-ul Dvs. şi navigare.

La fel se procedează și în cazul cînd sînt utilizate dispozitive mobile: smartphone, e-reader, tabletă.

Biblioteca nu garantează compatibilitatea echipamentului WiFi de pe laptop cu cel al reţelei.

Personalul Bibliotecii nu asigură asistenţă tehnică şi nu este responsabil de securitatea laptopului.

Imprimarea documentelor de pe calculatoarele personale nu este posibilă.