Bibliotec@ta Utilizarea bibliotecii Împrumutul documentelor


Reguli de împrumut la domiciliu și de consultare a documentelor în bibliotecă

1. Accesul la colecţiile BM „B.P. Hasdeu” pentru împrumut și consultare pe loc (în sala de lectură) se realizează în baza cardului de acces unic pentru toate filialele.

2. Împrumutul documentelor la domiciliu se efectuează rezidenților din municipiul Chișinău, deținători ai unui buletin de identitate valabil, persoanelor cu viză de flotant, nonrezidenților cu serviciu stabil în Chișinău și persoanelor străine temporar stabilite în oraș.

3. Pentru o bună funcționare a serviciului și a relației bibliotecar – utilizator, acesta din urmă este obligat să semnaleze în timp util orice schimbare de adresă (inclusiv a emailului).

4. Utilizatorul poate împrumuta, la o vizită, de la 1 la 5 titluri de documente tipărite / audio-vizuale, indiferent de viza de reședință (în raza orașului).

5. Cărțile electronice sunt împrumutate pe un dispozitiv de lectură (ereader) – unul la o vizită.

6. Împrumutul se acordă pe o durată de 15 zile, iar în cazul, cînd documentul respectiv nu este solicitat de un alt utilizator, termenul se prelungește pentru încă 15 zile.

7. Publicațiile într-un singur exemplar se împrumută pe un termen scurt (peste noapte –17.00-9.00, în zile de odihnă: de vineri după ora 19.00 până luni la ora 9.00; în perioadele sesiunii de examene – de vineri de la ora 17.00 până duminică la ora 9.00; de sărbători oficiale).

8. Cardul de acces în cazul împrumutului pe termen scurt rămâne în custodia bibliotecarului pînă la restituirea documentelor împrumutate.

9. Rezervările și prelungirile se pot face direct, on-line prin pagina catalogului electronic de pe site-ul bibliotecii, prin telefon sau prin e-mail.

10. Pentru documentele indisponibile în momentul solicitării se pot face rezervări direct, prin telefon, prin e-mail şi prin contul personal de pe OPACul bibliotecii. Documentele rezervate se păstrează 24 de ore de la data înştiinţării.

11. Pot fi consultate pe loc şi nu se scot în niciun caz din bibliotecă, publicaţiile care fac parte din fondurile colecţiilor speciale şi a Sălii de Referinţe.

12. Pentru recuperarea publicaţiilor nerestituite de către utilizatori, bibliotecarul îi va atenționa cu două zile înainte de termenul limită. În caz de neprelungire a termenului de împrumut documentul este considerat restant, iar utilizatorul este obligat să achite pentru fiecare zi de întîrziere o taxă compensatorie reglementată în Acordul între bibliotecă și utilizator. 

13. În cazul pierderii documentului împrumutat, utilizatorul este obligat să semnaleze bibliotecarului, pentru a decide de comun acord modalitatea de soluționare a problemei: a) achiziționarea aceluiași titlu sau b) a unui document similar după conținut ori preț; c) achitarea costului conform art. 73 din Codul contravențional al RM.

14. Utilizatorul pierde dreptul de a beneficia de serviciile bibliotecii pînă la stingerea datoriilor existente.

15. În sălile de lectură pot fi consultate toate documentele din bibliotecă în numărnelimitat.

16. Numărul copiilor xerox după documentele din colecţiile bibliotecii nu trebuie să depășească prevederile legale.

17. Documentele electronice produse de bibliotecă și bazele de date abonate, disponibile pe site-ul bibliotecii – www.hasdeu.md – pot fi accesate în sala de lectură ori de la distanţă.

18. Documentele solicitate sunt verificate de către utilizator înainte de împrumut. Orice neregulă (pagini lipsă, decupaj, degradare fizică etc.) observată este imediat semnalată bibliotecarului.

19. Pentru documentele tipărite pe care biblioteca nu le deţine se pot face împrumuturi interbibliotecare, conform Regulamentului privind Sistemul Național de Împrumut Interbibliotecar în Republica Moldova.


 

Împrumutul cărților electronice pe eReadere

Biblioteca Municipală oferă posibilitatea de a consulta în bibliotecă sau împrumuta la domiciliu un eReader PocketBook Basic Touch la Biblioteca Centrală. Veniți, să descoperiți lectura în format electronic pe eReadere! 

Sînteți înscris la Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, atunci profitați de ocazie si utilizați eReaderele în bibliotecă sau împrumutați-le acasă.

Ce este un eReader?

e-Readerul este un dispozitiv creat pentru lectura cărților electronice. Acesta nu obosește ochii, este foarte ușor de utilizat, oferă posibilitatea de a mări caracterele literelor, a face căutări, a traduce cuvintele necunoscute cu ajutorul unui dicționar integrat etc. Paginile e-Readerului imită paginile unei cărți tipărite și poate fi, în același timp, o “bibliotecă” cu o capacitate imensă de stocare (3000 de cărți). 
 

Cum funcționează un eReader?

O mică instrucțiune o găsiți în boxă și un ghid de utilizare complex pe eReader. Pentru detalii consultați suportul online http://www.pocketbook-int.com/ru/support/pocketbook-624 sau adresați-vă la bibliotecar.

Cine poate împrumuta un eReader?

Puteți împrumuta dispozitivul dacă: sînteți deținător al carnetului de utilizator al Bibliotecii Municipale și respectați cu sctrictețe prevederile Acordului încheiat cu biblioteca.

Cum poate fi rezervat eReaderul?

eReaderul poate fi rezervat, contactînd bibliotecarul prin telefon, email sau chat (Întreabă bibliotecarul).

Care este termenul de împrumut? 

Perioada de împrumut este de 15 zile. Împrumutul eReaderul poate fi prelungit numai o singură dată, pentru încă 10 zile. După expirarea termenului de împrumut eReaderul se restituie la Biblioteca Centrală. Bibliotecarul verifică dacă eReaderul este întors în husă, cu cablu USB și este încărcat. În cazul dacă ați descărcat cărți pe eReader, ele vor rămîne în proprietatea bibliotecii și pot fi șterse la discreția bibliotecarului. Pentru nerestituirea dispozitivului la timp se va aplica taxa de 10 lei pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Penalitatea va fi calculată până la ziua returnării de facto a bunului bibliotecii. În cazul deteriorării sau pierderii dispozitivului utilizatorul va achita contravaloarea lui.

Cum poate fi găsit ereaderul în catalog?

În catalog (opac.hasdeu.md) introduceți în caseta de căutare termenul PocketBook, iar pentru a vedea conținutul încărcat pe dispozitiv consultați lista ebooks.

Ce cărți sînt disponibile pe eReader?

eReaderul PochetBook Basic Touch conține cărți electronice (pentru început 670 de titluri din domeniul public): romane de aventură, de dragoste, povești, achiziționate de BM.

Lista cărților electronice disponibile pe eReadere o găsiți pe site-ul Bibliotecii Municipale și în catalogul electronic al bibliotecii opac.hasdeu.md.