Prezentare

Informații generale

Actuala Bibliotecă Municipală a fost inaugurată la 19 octombrie 1877, iniţial ca bibliotecă orăşenească, apoi ca bibliotecă centrală orăşenească. Biblioteca Municipală oferă acces liber şi echitabil la informaţie, educaţie, idei, opinii, lecturi; încurajează, susține interesul şi libertatea de a cunoaşte; asigură şi dezvoltă servicii moderne şi necesare dezvoltării chişinăuienilor.


Rețeaua BM
Reţeaua formată din 28 de filiale are o arie de cuprindere pe întreg municipiul, creând un ansamblu coerent şi funcţional care formează o instituţie patrimonială de documentare şi cercetare. Bibliotecile românești – „Transilvania” (Biblioteca Județeană Octavian Goga, Cluj), „O. Ghibu” (Biblioteca Metropolitană București), „Târgoviște” (Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu, Dâmbovița), „Târgu-Mureș” (Biblioteca Județeană Mureș, Târgu-Mureș), „Alba Iulia” (Biblioteca Județeană Lucian Blaga, Alba), „Ovidius” (Biblioteca Județeană Ioan N. Roman, Constanţa), „L. Rebreanu” (Biblioteca Județeană George Coșbuc, Bistrița Năsăud), „Maramureș” (Biblioteca Județeană Petre Dulfu, Baia Mare), „Ștefan cel Mare” (Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu, Focșani). O contribuţie deosebită la valorificarea tezaurului de publicații revine bibliotecilor specializate (Biblioteca Publică de Drept, Biblioteca de Arte „T. Arghezi”) şi Centrului Academic Internaţional Eminescu. Biblioteca Municipală sprijină identitatea şi diversitatea culturală, prin realizarea cu succes a proiectului „Servicii de lectură pentru minorităţile naţionale” din capitală, organizând filiale: de carte şi cultură evreiască „I. Mangher”, rusă „M. Lomonosov”, ucraineană „L. Ukrainka”, bulgară „H. Botev”, găgăuză „M. Ciachir” şi poloneză „A. Mickiewicz”, cu colecţii în limbile respective. O preocupare aparte a Bibliotecii Municipale constă în acordarea de servicii pentru persoanele dezavantajate care, prin cele mai diverse forme şi facilităţi, sunt integrate în activităţile sale.
Vezi informațiile despre filiale: adresa, telefon de contact, programul de activitate

Colecții
Profilul Bibliotecii Municipale este universal: de la ediţii de referinţă la monografii, de la beletristică la literatură ştiinţifică, de la cartea de artă la volume pentru copii. Fondul tradiţional şi cel electronic formează un adevărat tezaur naţional şi universal care cuprinde peste 1 mln de volume puse la dispoziţie, fără restricţii, spre consultare tuturor utilizatorilor. 
Află mai multe despre colecția BM
Explorează colecția digitală a BM.

Evenimente
Miza pe modalităţile de utilizare – directe (consultarea în săli de lectură sau împrumut la domiciliu), la distanţă (pagina WEB, baze de date, telefon, poşta electronică) şi gratuitatea reuşesc să atragă utilizatori. 
Impactul acestor performanţe – informarea, documentarea, formarea şi educarea utilizatorilor activi cu o mare diversitate de preocupări, categoriile prioritare fiind elevii, studenţii, intelectualii, funcţionarii, cărora li se oferă un sistem complex de servicii pentru instruire şi destindere.
Explorează serviciile și programele bibliotecii


Istoric BM
Actuala Bibliotecă Municipală a fost inaugurată la 19 octombrie 1877, iniţial ca bibliotecă orăşenească, apoi ca bibliotecă centrală orăşenească.
Află mai multe despre istoricul BM

Profesional

Anual Biblioteca Municipală organizează evenimente cu caracter profesional: conferințe, colocvii profesionale de vară.
Explorați evenimentele profesionale 


 
Consiliul de administrație
Președintele Consiliului de Administrație
dr. Mariana Harjevschi
Director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”
tel.: 022 223 360
email: mharjevschi@gmail.com

Membrii Consiliului
 
dr. conf. univ. Lidia Kulikovski
Director Studii, Inovații
tel.: +373 022 221 116
kulikovski.hasdeu@gmail.com
 
Elena Butucel
Director Servicii. Comunicare. Promovare 
tel .: +373 022 221 185
elena_butucel@hasdeu.md

Tatiana Coșeri
Director Monitorizare. Logistică
tel. +373 022 278 592
tcoseri@hasdeu.md
 
Ludmila Pânzari
Director Resurse. Tehnologii
tel.: +373 022 212 730
panza@hasdeu.md

Premii
2002
Distincția internațională „Clasa europeană a calității” în nominațiile „Managerul secolului XXI” și „Instituția secolului XXI” în cadrul proiectului „Uniunea Europeană – secolul XXI”
2007
Testimoniu de Noblețe  (Consiliul de Experți şi Consiliul de Administrație al Bibliotecii Naționale din RM)
Medalia „A. Hasdeu – 125 de ani de nemurire” (Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința”)
Medalia „USM 65 de ani”  (Rectoratul Universității de Stat din Moldova)
2008
Premiul II la categoria „Cel mai durabil și lucrativ parteneriat în promovarea și apărarea drepturilor omului" pentru proiectul „Informează-te și apără-ți drepturile!” oferit de către Organizația Națiunilor Unite în R. Moldova (Biblioteca Publică de Drept)
2010
Concursul Republican „Promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate” - Premiul I (Ministerul Culturii)
Certificat pentru îndeplinirea standardelor de calitate  - Goethe-Institut București pentru Sala de lectură germană
2013
Trofeul Open government oferit de Fundația EIFL
2014
Premiul EIFL pentru Inovațiile aduse de Bibliotecile Publice şi Contribuția la Educație (pentru proiectul „Trolleybook”)
Testimoniu de laureat în cadrul Festivalul Național al Cărții și Lecturii, ediția a IV-a, 2014: locul I „Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii” - proiectul „TROLEYBOOK”
2016
Concursul  Cel mai original proiect de promovare a cărții şi lecturii pentru Programul estival Rucsacul de vacanță, organizat în cadrul Festivalului National al Cărții şi Lecturii, ediția a VI-a) (Ministerul Culturii)
2017
Premiul Național GALEX pentru CEL MAI REUȘIT PROIECT DE PROMOVARE A IMAGINII BIBLIOTECII la categoria Biblioteci publice teritoriale, din cadrul Simpozionului Anul Bibliologic 2017, ediția a XXVII-a, locul I, organizat de Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” și Biblioteca Națională a Republicii Moldova
2019
Concursul „Cel mai original proiect  de promovare a cărții și lecturii inclusiv cu ajutorul tehnologiilor”: Locul I - Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, director Mariana Harjevschi, pentru Programul „Provocarea verii” 2019 (Ministerul Culturii, Biblioteca Națională a Republicii Moldova)
2020
Medalia Aniversară „Centenarul Marii Uniri”
conferită Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” de către Președintele României, domnul Klaus Iohannis în semn de apreciere pentru efortul depus în vederea păstrării identităţii naţionale şi a răspândirii valorilor culturale româneşti, pentru dăruirea cu care s-au implicat în organizarea de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri.
Nominalizarea în cadrul concursului Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» 2020 г.: За реализацию программы «Вызовы лета», concurs organizat de Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ и ЕАЭС, Москва, Россия.7


Politici
Biblioteca Municipală a dezvoltat o serie de politici și proceduri pentru a oferi îndrumări cu privire la utilizarea materialelor, echipamentelor etc.
Explorați și utilizați regulamentele, instrucțiunile