Contacte

Contacte

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Adresa: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148, 2012 Chișinău, Republica Moldova
Telefon: (+373) 22 22 33 60
Email: bmhasdeumd@gmail.com, municipala@hasdeu.md