BiblioPolis

BiblioPolis_generic

Revista „BiblioPolis” a fost fondată în anul 2002, concepută ca un instrument de promovare a cărții, bibliotecii, a publicațiilor electronice.

 Director-fondator al publicației este dr. Lidia Kulikovski.

 Director: dr. Mariana Harjevschi

 Redactori șefi: Vlad Pohilă (2002-2019), Ivan Pilkin (2020-).

 Date de contact: 
 Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 148
 MD-2012, Chișinău, Republica Moldova
 tel. redacției: 373 022 210 734
 e-mail: bibliopolisbm@gmail.com
 
 Conținutul revistei este disponibil online pe site-ul revistei și în repozitoriul instituțional - HAPEs.