BiblioPolis

BiblioPolis_generic

Revista „BiblioPolis” a fost fondată în anul 2002, concepută ca un instrument de promovare a cărții, bibliotecii, a publicațiilor electronice.

 Director-fondator al publicației este dr. Lidia Kulikovski

 Director: dr. Mariana Harjevschi

 Redactori șefi: Vlad Pohilă (2002-2019), Ivan Pilkin (2020-).

Revista „BiblioPolis” publică:

  • studii şi cercetări ale specialiştilor în biblioteconomie, bibliografie, bibliologie, ştiinţe ale comunicării şi informării;
  • scrieri cu caracter cultural, analize, sondaje, recenzii, consemnări;
  • articole privind viaţa filialelor și schimbul de experienţă între biblioteci atât din reţeaua municipală, cât şi din alte localităţi ale Republicii Moldova, din alte ţări;
  • eseuri, interviuri, informaţii de cultură generală vizând atât realităţile din republică, cât şi din lume;
  • reportaje despre evenimente culturale majore;
  • diverse informaţii consacrate istoriei şi vieţii culturale a municipiului Chişinău etc.

ISSN 1811-900X
ISSN online 2587-3113

Date de contact: 
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 148
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova
tel. redacției: 373 022 210 734
e-mail: bibliopolisbm@gmail.com
 
 Conținutul revistei este disponibil online pe site-ul revistei și în repozitoriul instituțional - HAPEs.