Sucursala municipală a ABRM

Abrm_cover

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” este sucursala municipală a ABRM, fără personalitate juridică, care reprezintă Asociația în municipiul Chișinău.

Asociația Obștească „Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova” (ABRM) este o organizație nonguvernamentală, benevolă care promovează biblioteca și informația în societate, susține activ bibliotecarul, acționând întru dezvoltarea accesului egal la informații și cunoștințe pentru toți cetățenii. ABRM împărtășește valorile și prioritățile profesionale: protecția principiilor libertății informației; promovarea culturii informației și învățării pe parcursul întregii vieți, lecturii, educației; protecția drepturilor de proprietate intelectuală; perfecționarea competențelor profesionale ale bibliotecarilor, sprijinirea infrastructurii bibliotecilor.

Sucursala municipală a ABRM (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și suburbiile din municipiul Chișinău) contribuie la:

  1. ridicarea statutului social și prestigiul profesiei de bibliotecar;
  2. inițierea, elaborarea și promovarea politicilor profesionale;
  3. susținerea formării și dezvoltării profesionale a personalului de specialitate;
  4. organizarea evenimentelor profesionale;
  5. desfășurarea campaniilor pentru promovarea domeniului și profesiei.

Aportul bibliotecarilor sucursalei municipale a ABRM la consolidarea domeniului infodocumentar:

  1. membri ai Consiliul ABRM, comisiilor și grupurilor de lucru profesionale;
  2. autori de politici profesionale;
  3. formatori naționali;
  4. autori de monografii, studii și articole științifico-practice;
  5. organizatori ai evenimentelor profesionale.