Utilizarea bibliotecii

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” oferă acces la servicii și programe conform Regulamentului privind serviciile prestate de BM și cele 27 de filiale, aprobat de Consiliul Municipal Chișinău din 7 iulie 2022.

 

Lista serviciilor bibliotecii oferite contra plată

ServiciulTariful
Eliberarea duplicatului cardului de acces20 lei
Copierea/fotocopierea pe suport de hârtie a documentelor alb/negru/color

0,5 lei pagina
1 leu pagina (color)

Tipărirea documentelor alb/negru/color

0,5 lei pagina
1 leu pagina (color)

Locațiunea spațiului bibliotecii pentru anumite evenimenteConform contractului
Redactarea referințelor bibliografice pentru teze, studii etc.2 lei/referința
Elaborarea bibliografiilor privind alte documente decât cele din colecția biblioteciiConform contractului
Expedierea documentelor prin împrumut interbibliotecarConform taxelor poștale
Comercializarea propriilor lucrăriTarif/exemplar publicat stabilit de entitatea competentă
Depășirea termenului de împrumut5 lei/zi
Pierderea sau deteriorarea documentului de bibliotecă, a echipamentuluiContravaloarea documentului conform valorii stabilite de evidență contabilă

 

Lista serviciilor oferite gratuit

 • Accesul în cadrul bibliotecii, la resursele informaționale ale acesteia pe diferite suporturi (colecții de documente, baze de date, obiecte)
 • Accesul în incinta bibliotecii și/sau de la distanță, la instrumentele de informare despre resursele informaționale și serviciile bibliotecii, inclusiv la catalogul bibliotecii
 • Accesul la colecțiile electronice ale bibliotecii, în sediul și la distanță
 • Accesul la echipamentul bibliotecii (calculatoare, tablete, printere etc.)
 • Deservirea la domiciliu a persoanelor cu dizabilități locomotorii
 • Elaborarea bibliografiilor în limitele documentelor din colecțiile bibliotecii
 • Împrumutul la domiciliu al documentelor tipărite
 • Împrumutul și consultarea documentelor în incinta bibliotecii
 • Împrumutul interbibliotecar național (cu excepția costurilor de reproducere și expediere prin poștă)
 • Instruirea nonformală a utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale a acestora
 • Instruirea utilizatorilor privind cultura informației
 • Oferirea accesului la Internet prin intermediul echipamentelor bibliotecii
 • Oferirea accesului la Internet de la dispozitivele utilizatorilor prin rețeaua Wi-Fi a bibliotecii
 • Oferirea accesului și consultarea bazelor de date create sau achiziționate de bibliotecă
 • Oferirea materialelor promoționale ale bibliotecii
 • Oferirea spațiului pentru comunicarea nonformală (discuții, dezbateri)), studiu individual, precum și pentru activități în grup (studiu în grup, clubul temei pentru acasă)
 • Oferirea spațiului pentru expoziții, evenimente sau activități de importanță socială sau comunitară, în limitele capacităților tehnico-materiale
 • Oferirea, prin intermediul blogului bibliotecii, a informațiilor despre resursele informaționale, servicii și facilitățile oferite
 • Organizarea de expoziții ale colecțiilor proprii ale bibliotecii
 • Organizarea expozițiilor virtuale
 • Organizarea evenimentelor virtuale
 • Organizarea programelor și a activităților cu caracter literar, cultural, educativ, social, academic, de recreere (întâlniri cu personalități din diverse domenii, lansări și prezentări de carte, discuții literare, zile de informare, ore a poveștii, mese rotunde etc.)
 • Orientarea și îndrumarea în spațiile bibliotecii
 • Prelungirea, prin telefon, email și alte mijloace de comunicare, a termenului de împrumut pentru documentele de bibliotecă