Întrebări frecvente

FAQ_generic

Aveți nevoie de ajutor? Biblioteca este aici pentru a vă ajuta. Pentru a avea un răspuns imediat utilizați butonul Ajutor (din parte de jos a ecranului).

Lista Întrebărilor frecvente (FAQs) vă oferă răspuns la diferite aspecte: de la înregistrarea în bibliotecă, gestionarea contului personal până la colecțiile bibliotecii, cărțile electronice. Iată câteva întrebări frecvente (FAQs) pe care le puteți examina:

 • Acces la bibliotecă
 • Colecțiile bibliotecii
 • Evenimente
 • Reguli IT

Acces bibliotecă

Ce este Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”?

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” constituie o rețea de biblioteci publice formată din 27 de filiale, situate în cele cinci sectoare ale orașului Chișinău. Sediul central este amplasat în centrul orașului, într-o clădire-monument istoric.

Care este adresa și programul de funcționare a bibliotecilor din rețeaua municipală?

Bibliotecile sunt amplasate în toate 5 sectoare ale municipiului. Aici puteți găsi datele de contact și programul de funcționare al bibliotecilor.

Ce servicii gratuite oferă biblioteca?

Lista serviciilor oferite gratuit

 • Accesul în cadrul bibliotecii, la resursele informaționale ale acesteia pe diferite suporturi (colecții de documente, baze de date, obiecte)
 • Accesul în incinta bibliotecii și/sau de la distanță, la instrumentele de informare despre resursele informaționale și serviciile bibliotecii, inclusiv la catalogul bibliotecii
 • Accesul la colecțiile electronice ale bibliotecii, în sediul și la distanță
 • Accesul la echipamentul bibliotecii (calculatoare, tablete, printere etc.)
 • Deservirea la domiciliu a persoanelor cu dizabilități locomotorii
 • Elaborarea bibliografiilor în limitele documentelor din colecțiile bibliotecii
 • Împrumutul la domiciliu al documentelor tipărite
 • Împrumutul și consultarea documentelor în incinta bibliotecii
 • Împrumutul interbibliotecar național (cu excepția costurilor de reproducere și expediere prin poștă)
 • Instruirea nonformală a utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale a acestora
 • Instruirea utilizatorilor privind cultura informației
 • Oferirea accesului la Internet prin intermediul echipamentelor bibliotecii
 • Oferirea accesului la Internet de la dispozitivele utilizatorilor prin rețeaua Wi-Fi a bibliotecii
 • Oferirea accesului și consultarea bazelor de date create sau achiziționate de bibliotecă
 • Oferirea materialelor promoționale ale bibliotecii
 • Oferirea spațiului pentru comunicarea nonformală (discuții, dezbateri)), studiu individual, precum și pentru activități în grup (studiu în grup, clubul temei pentru acasă)
 • Oferirea spațiului pentru expoziții, evenimente sau activități de importanță socială sau comunitară, în limitele capacităților tehnico-materiale
 • Oferirea, prin intermediul blogului bibliotecii, a informațiilor despre resursele informaționale, servicii și facilitățile oferite
 • Organizarea de expoziții ale colecțiilor proprii ale bibliotecii
 • Organizarea expozițiilor virtuale
 • Organizarea evenimentelor virtuale
 • Organizarea programelor și a activităților cu caracter literar, cultural, educativ, social, academic, de recreere (întâlniri cu personalități din diverse domenii, lansări și prezentări de carte, discuții literare, zile de informare, ore a poveștii, mese rotunde etc.)
 • Orientarea și îndrumarea în spațiile bibliotecii
 • Prelungirea, prin telefon, email și alte mijloace de comunicare, a termenului de împrumut pentru documentele de bibliotecă

Pentru a consulta întreg documentul, vedeți link-ul de mai jos:
Regulamentul privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală B.P. HASDEU și cele 27 de filiale

Ce servicii cu plată oferă biblioteca?

Lista și tarifele serviciilor contra plată se stabilesc de către Consiliul Municipal Chișinău.

Tarifele pentru servicii se stabilesc nediscriminatoriu pentru același tip de serviciu prestat unor categorii similare de utilizatori.

Lista serviciilor contra plată care pot fi prestate de bibliotecă și tarifele la acestea se revizuiește periodic de către Consiliul Municipiului Chișinău, în funcție de categoriile și profilul utilizatorilor, necesitățile utilizatorilor, dezvoltarea domeniului biblioteconomic, rata inflației, schimbarea condițiilor economice și de modificarea actelor normative.

Servicii cu plată efectuate și/sau prestate de Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu și mărimea tarifelor pentru serviciile respective:

 1.     Eliberarea duplicatului permisului de intrare - 20 lei
 2.     Copierea/fotocopierea pe suport de hârtie a documentelor alb-negru/color - 0,5 lei/pagina (alb-negru); 1leu/pagina (color)
 3.     Tipărirea documentelor alb-negru/color - 0,5 lei/pagina (alb-negru); 1leu/pagina (color)
 4.     Locațiunea spațiului bibliotecii pentru anumite evenimente - conform contractului
 5.     Redactarea referințelor bibliografice pentru teze, studii, analize, cercetări și alte lucrări de autor sau instituționale - 2 lei/referința
 6.     Elaborarea bibliografiilor privind alte documente decât cele din colecțiile bibliotecii - conform contractului, în baza deciziei CMC și tarifelor aplicate din Legea bugetului de stat pe anul respectiv
 7.     Expedierea documentelor prin împrumutul interbibliotecar (taxă poștală) - conform taxei poștale
 8.     Comercializarea propriilor publicații - tarif/exemplar publicat, stabilit de autoritatea/entitatea competentă

Taxe compensatorii:

 1.     Depășirea termenului de împrumut a unui document de bibliotecă - 5 lei/zi
 2.     Pierderea sau deteriorarea documentului de bibliotecă, a echipamentului - contravaloarea documentului, conform valorii stabilite în evidența contabilă a bibliotecii.

Pentru a consulta întreg documentul, vedeți link-ul de mai jos:
Regulamentul privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală B.P. HASDEU și cele 27 de filiale
 

Cine poate beneficia de cardul de acces la bibliotecă?

Cardul de acces se eliberează pentru persoanele care au viza de reşedință (domiciliu) în municipiul Chişinău și permite împrumutul la domiciliu şi frecventarea sălilor de lectură:

Persoanele minore obțin cardul în baza buletinului de identitate al unuia din părinţi sau al unei persoane adulte (bunici, învăţători ș.a.).

Cum obțin cardul de acces la bibliotecă?

Cardul de acces este eliberat în toate filialele BM, gratuit și este valabil pentru toată rețeaua BM.
Pentru a obține cardul de acces trebuie să  prezentați buletinul de identitate, oferind date de contact (adresa, telefon, email)instituția în care învățați sau lucrați și încheind un Acord cu biblioteca. Semnarea Acordului constituie actul juridic, prin care vă asumați răspunderile morale, materiale privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate, precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă. Acordul nu este valabil în lipsa semnăturii utilizatorului.
Devenind utilizator al bibliotecii sunteți obligat să anunțați modificările de adresă sau de identitate. Biblioteca garantează confidențialitatea informației.
Înregistrarea poate fi realizată fizic, în orice filială din rețeaua de biblioteci Hasdeu sau online (urmăriți Tutorialul).
Puteți să completați formularul online de înregistrare și veniți la bibliotecă pentru card când vă va fi comod. În caz de pierdere sau deterioare, duplicatul cardului este eliberat contra cost - 20 de lei. Achitarea duplicatului o puteți efectua și online.

Cum păstrez cardul de acces la bibliotecă?

Pentru prelungirea termenului de utilizare, cardul de acces nu trebuie păstrat lângă telefonul mobil, alte dispozitive electronice sau din metal care cauzează demagnetizarea lui.   

Cum procedez dacă am uitat cardul de acces acasă?

Puteți utiliza în continuare serviciile bibliotecii. Va trebui să prezentați un act de identitate, un alt document valabil sau ID-ul personal pentru a permite personalului să vă acceseze contul.
 
Un părinte sau un garant indicat pe cardul de bibliotecă al unui copil poate utiliza în continuare serviciile de bibliotecă pentru copil după prezentarea unui permis de conducere actual valabil sau a unui ID personal pentru a permite personalului să acceseze contul copilului.

Cum procedez dacă am pierdut sau deteriorat cardul de acces?

În caz de pierdere, deteriorare sau furt (sustragere) a cardului de acces, răspunderea revine titularului, care nu va mai beneficia de serviciile bibliotecii decât după eliberarea unui alt card, pentru care va achita contravaloarea acestuia în baza bonului de plată, eliberat de bibliotecar, pentru toate categoriile de utilizatori – 20 lei, vezi RegulamentulCardul de acces declarat pierdut, furat sau deteriorat se anulează. Perfectarea duplicatului cardului de acces, se va efectua doar în baza avizului de plată în numerar, eliberat de bibliotecă, plata o puteți efectua și online, accesând serviciul MPay.
Pentru prima zi utilizatorii în cauză, vor primi acces provizoriu în bibliotecă.  

Când expiră cardul de acces la bibliotecă?

Cardul de acces la bibliotecă trebuie să fie actualizat în fiecare an. Cardurile expirate trebuie reînnoite / validate înainte de a putea fi utilizate pentru a împrumuta documente sau pentru a accesa calculatoarele bibliotecii.

Vă rugăm să solicitați data expirării cardului de bibliotecă în orice filială sau să o vizualizați în contul dvs.personal din OPAC la adresa opac.hasdeu.md, atunci când vă conectați cu loginul și parola personală. Dacă avem adresa dvs. de e-mail, veți primi un e-mail care vă anunță când se apropie data de expirare.

Pentru a actualiza / reînnoi cardul vizitați orice filială a Bibliotecii Municipale, telefonați la biblioteca voastră. 

Dacă aveți cardul la data expirării și doriți să îl reînnoiți, nu este necesar să solicitați un nou card.

 

Cum ași putea restabili permisul pierdut?

Conform Regulamentului bibliotecii - În caz de pierdere, deteriorare sau furt (sustragere) a carnetului, răspunderea revine titularului, care nu va mai beneficia de serviciile bibliotecii decât după eliberarea unui alt carnet, pentru care va achita contravaloarea acestuia în baza bonului de plată, pentru toate categoriile de utilizatori – 20 lei.
Pentru a facilita procedura de achitare, vă îndemnăm să utilizați serciciile MPay, completând formularul.

 

Colecții

Cum pot accesa resursele online ale bibliotecii?

Pentru a accesa resursele online ale bibliotecii, utilizați cardul de bibliotecă pentru autentificare pe platforma online a bibliotecii.

Urmăriți pașii Tutorialului.

Cum facem o căutare simplă în catalog?

Cum pot să împrumut o carte?

Pentru a împrumuta cărți, trebuie să aveți un card de bibliotecă valid. Puteți solicita unul la ghișeul de înregistrare prezentând actul de identitate.

Recomandăm să consultați Regulile de împrumut la domiciliu și de consultare a documentelor în bibliotecă.

Împrumutul cărților electronice pe eReadere

Cine poate împrumuta un eReader?

Puteți împrumuta dispozitivul dacă: sunteți deținător al carnetului de utilizator al Bibliotecii Municipale și respectați cu sctrictețe prevederile Acordului încheiat cu biblioteca.

Cum poate fi rezervat eReaderul?

eReaderul poate fi rezervat, contactând bibliotecarul prin telefon, email sau chat (Întreabă bibliotecarul).

Care este termenul de împrumut? 

Perioada de împrumut este de 15 zile. Împrumutul eReaderul poate fi prelungit numai o singură dată, pentru încă 10 zile. După expirarea termenului de împrumut eReaderul se restituie la bibliotecă. Bibliotecarul verifică dacă eReaderul este întors în husă, cu cablu USB și este încărcat. În cazul dacă utilizatorul a descărcat cărțile de pe eReader pe dispozitiv personal ele vor fi șterse pentru că sunt protejate de licența DRM. În cazul dacă utilizatorul a încărcat cărți pe eReader, ele vor rămâne în proprietatea bibliotecii. 

Pentru nerestituirea dispozitivului la timp se va aplica taxa de 10 lei pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Penalitatea va fi calculată până la ziua returnării de facto a bunului bibliotecii. În cazul deteriorării sau pierderii dispozitivului utilizatorul va achita contravaloarea lui.

Cum poate fi găsit eReaderul în catalog?

În catalogul electronic  introduceți în caseta de căutare termenul PocketBook.

Ce cărți sunt disponibile pe eReader?

eReaderul PochetBook Basic Touch conține cărți electronice (670 de titluri din domeniul public și protejate de licența DRM): romane de aventură, de dragoste, povești, achiziționate de BM. Pentru a vedea conținutul încărcat pe dispozitiv consultați lista ebooks sau lista cărților electronice disponibile pe eReadere pe site-ul Bibliotecii Municipale.

Câte documente pot împrumuta la domiciliu?

Utilizatorul poate împrumuta, la o vizită, de la 1 la 5 titluri de documente tipărite / audio-vizuale, indiferent de viza de reședință (în raza orașului).

Pot să împumut un dicționar la domiciliu?

Literatura de referință se consultă doar în sala de lectură.

Care este termenul de împrumut la domiciliu?

Împrumutul se acordă pe o durată de 15 zile, iar în cazul, cînd documentul respectiv nu este solicitat de un alt utilizator, termenul se prelungește pentru încă 15 zile.

Publicațiile într-un singur exemplar se împrumută pe un termen scurt (peste noapte –17.00-9.00, în zile de odihnă: de vineri după ora 19.00 până luni la ora 9.00; în perioadele sesiunii de examene – de vineri de la ora 17.00 până duminică la ora 9.00; de sărbători oficiale).

Pot să prelungesc termenul de împrumut al cărților?

Da, puteți prelungi termenul de împrumut al cărților, cu condiția să nu există rezervări pentru acele cărți. Acest lucru poate fi realizat online sau la ghișeul de împrumut.

Pentru a vedea pas cu pas cum puteți individual să prelungiți termenul, urmăriți acest Tutorial

Cum pot rezerva un document?

Rezervările și prelungirile se pot face direct, on-line prin pagina catalogului electronic de pe site-ul bibliotecii, prin telefon sau prin e-mail.

Care este taxa compensatorie pentru nereturnarea la timp a cărții?

După perioada de grațiere (30 de zile), în caz de ne prelungire a termenului de împrumut, documentul este considerat restant, iar utilizatorul este obligat să achite pentru fiecare zi de întârziere o taxă compensatorie în valoare de 5 lei per zi, reglementată în Regulamentul privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și cele 27 de filiale, aprobat prin Decizia nr. 8/3 din 7 iulie 2022 a Consiliului Municipal Chișinău. Penalitatea va fi calculată până la ziua returnării de facto a bunului bibliotecii.

 

 

Unde pot achita amenda pentru restituirea întârziată a cărții?

Amenda poate fi achitată prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) pe terminale, web banking sau la bancă.

Ce fac în cazul pierderii documentului împrumutat la domiciliu?

În cazul pierderii documentului împrumutat, utilizatorul este obligat să semnaleze bibliotecarului, pentru a decide de comun acord modalitatea de soluționare a problemei:
a) achiziționarea aceluiași titlu;
b) a unui document similar după conținut ori preț;
c) achitarea costului conform art. 73 din Codul contravențional al RM.

Utilizatorul pierde dreptul de a beneficia de serviciile bibliotecii până la stingerea datoriilor existente.

Cum pot sugera o carte sau o resursă pe care să o achiziționeze biblioteca?

Accesați catalogul electronic al bibliotecii și urmați pașii propuși în tutorial.

Evenimente

Unde pot sa văd ce evenimente au loc în biblioteci?

Bibliotecile organizează evenimente pentru toate categoriile de utilizatori. Descoperiți-le!

Cum pot rezerva o sală de ședințe sau eveniment cultural?

Locațiunea spațiului din bibliotecă pentru un eveniment se va efectua contra plată conform contractului, a se vedea Regulamentul.

Despre disponibilitate și despre procesul de rezervare, contactați directorul bibliotecii, în care doriți să organizați evenimentul.

Reguli IT

Acces la Internet

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” oferă acces la resursele informaționale ale Internetului utilizatorilor în scopuri educative și cognitive. Accesul la internet este parte componentă a misiunii bibliotecii de a satisface necesitățile informaționale ale tuturor categoriilor de utilizatori.
 

Pot accesa Wi-Fi în bibliotecă?

Utilizatorii, deținători de laptopuri, tablete, ereadere sau smartphone pot accesa Internetul prin wireless la filialele Bibliotecii Municipale.

Pentru a se conecta la reţeaua wireless utilizatorii urmează paşii:

 1. Accesare fereastra Wireless Network Connection
 2. Din lista de reţele se alege rețeaua respectivă - Hasdeu, Pll, Transilvania, Alba Iulia sau după caz, altă bibliotecă
 3. Selectare Connect
 4. În fereastra ce apare se introduce parola, pe care o oferă bibliotecarul de serviciu.
 5. Pornirea browserul web de pe notebook-ul Dvs. şi navigare.

La fel se procedează și în cazul cînd sînt utilizate dispozitive mobile: smartphone, e-reader, tabletă.

Biblioteca nu garantează compatibilitatea echipamentului WiFi de pe laptop cu cel al reţelei.

Care este timpul de lucru la calculator?

Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu oferă acces la resusele informaționale ale Internetului utilizatorilor în scopuri educative și cognitive. Accesul la internet este parte componentă a misiunii bibliotecii de a satisface necesitățile informaționale ale tutoror categoriilor de utilizatori.

Staţiile de lucru sînt utilizate pentru informare. Biblioteca nu poate garanta disponibilitatea staţiilor de lucru. În cazul cînd sînt alte persoane în aşteptare, timpul de utilizare este limitat la 30 de minute. Timpul de utilizare poate fi prelungit, iar după formarea rîndului, întrerupt.

Care sunt regulile de utilizare a calculatoarelor bibliotecii?

În vederea asigurării raționale și corecte a utilizării stațiilor de lucru ale bibliotecii se limitează:

 1. accesarea sau descărcarea materialelor ilegale, indecente, materiale cu caracter violent, pornografic, ce conțin discriminare rasială, religioasă, sexuală (de ex. imagini, fișiere MP3, video fișiere)
 2. nerespectarea drepturilor de autor
 3. audierea muzicii, vizionarea videomaterilalor cu sunet, comunicarea cu glas tare prin servicii de comunicare online etc., ce incomodează activitatea utilizatorilor și a bibliotecarilor
 4. conectarea la calculator a dispozitivelor personale fără acordul bibliotecarului
 5. instalarea sau dezinstalarea programelor, schimbarea setărilor calculatorului sau descărcarea programelor din Internet pe calculator.

Diverse

Pot fi voluntar la bibliotecă?

Biblioteca fiind o instituţie socială, comunitară, voluntariatul se aplică și este salutat. Biblioteca oferă certificat de voluntar. Pentru mai multe detalii, persoană de contact: Tatiana Coșeri, director adjunct,
tel. +373 22 278 592.

Ce biblioteci sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități?

Bibliotecile care au măsuri necesare pentru a asigura accesibilitatea mediului pentru persoanele cu dizabilități (rampă) sunt: Biblioteca publică de drept, Biblioteca „Târgoviște”, Biblioteca „M. Lomonosov”, Biblioteca „L. Ukrainka”, Biblioteca „A. Mickiewicz”, Biblioteca „Ovidius”, Biblioteca „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Biblioteca „O. Ghibu”, Biblioteca „L.Rebreanu”, Biblioteca „Târgu Mureș”, Biblioteca Centrală.