Secții și centre

Activitate editorială

Secţia Activitate editorială – asigură editarea publicațiilor bibliotecii, menține calitatea conținutului, formatului lucrărilor; susține publicarea materialele care constituie un aport veritabil la știința biblioteconomică prin intermediul revistei BiblioPolis; promovează cercetarea științifică prin publicarea de editoriale, articole, studii, recenzii şi alte materiale cu relevanță directă biblioteconomiei, științei informării și culturii.

Șef secție Activitate editorială,  Ivan Pilchin

Telefon: +373 (022) 210 734; +373 (022) 221530
Email:  bibliopolisbm@gmail.com

Ivan Pilchin

Centrul de formare continuă pentru bibliotecari „Campusul competențelor”

Secţia Centrului de Formare Continuă „Campusul competențelor” – generează oferte de instruire și perfecționare continuă pentru bibliotecari ai BM și din suburbiile mun. Chișinău; dezvoltă forme non-formale de învățare continuă; asigură personalul bibliotecii prin formare de formatori să devină facilitatori profesioniști ai învățării pe tot parcursul vieții și să-și actualizeze cunoștințele pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor; asigură dezvoltarea profesională a personalului de specialitate în baza cercetărilor și analizelor nevoilor de formare continuă.

Șef Centrul de formare continuă pentru bibliotecari „Campusul competențelor”, dr. hab., prof. Nelly Țurcan

Telefon: +373 (022) 210 576
Email: hasdeu.campus@gmail.com

Nelly Țurcan

Comunicare

Secția Comunicare – stabilește şi menține relația de comunicare între bibliotecă și comunitate; elaborează și implementează campanii de promovare a imaginii bibliotecii; asigură identitatea grafică a campaniilor de promovare; stabilește parteneriate cu agențiile mass-media și de publicitate; elaborează materiale promoționale ale BM.

Șef interimar  Comunicare, Lilia Donica

Telefon: +373 (022) 213 870
Email: bmpromo.hasdeu@gmail.com

Lilia Donica

Dezvoltare servicii

Secția Dezvoltare servicii – asigură dezvoltarea și implementarea serviciilor, aplică forme și metode inovative de animații prin prisma așteptărilor comunității; elaborează instrucțiuni, metodologii, concepte de implementare a acestora; realizează coordonarea metodologică și îndrumarea practică a bibliotecarilor; ghidează filialele pentru elaborarea, structurarea și evaluarea activităților din perspectiva eficienței culturii lecturii.

Șef  secție  Dezvoltare servicii, Natalia Cauliuc

Telefon: +373 (022) 221 186
Email: bmactivități@gmail.com

Natalia Cauliuc

Logistică

Secția Logistică – asigură obținerea performanței instituționale prin livrarea bunurilor; oferă condiții de muncă și studiu; coordonează păstrarea și livrarea activelor materiale în procesele tehnologice; oferă siguranță resurselor umane și utilizatorilor.

Șef secție LogisticăEcaterina Oxiom

Telefon: +373 (022) 210 812
Email:  terotehnologie@hasdeu.md

Ecaterina Oxiom

 

Managementul resurselor informaționale

Secția Managementul resurselor informaționale – asigură achiziționarea resurselor informaționale cu: cărţi; ediţii periodice; documente electronice (audio, video, digitale); documente de muzică tipărită;  alte tipuri (hărţi, atlase, artefacte, jocuri intelectuale) prin efectuarea achiziţiilor prin intermediul licitaţiilor publice; editurilor; librăriilor; oficiilor de difuzare a presei; donaţiilor; proiectelor (granturi); realizează dezvoltarea curentă şi retrospectivă a colecțiilor în funcție de solicitările utilizatorilor şi creșterea producției editoriale; dezvoltă catalogul electronic al bibliotecii, realizează indexarea, catalogarea şi prelucrarea resurselor, casează publicațiile uzate fizic, uzate moral, pierdute de utilizatori etc.; monitorizează şi coordonează procesul de verificare a colecțiilor din filiale.

Șef secție Managementul resurselor informaționale, Ana Chioresco

Telefon: +373 (022) 661 811
Email: achizitii@hasdeu.mddmi.hasdeu@gmail.com

Ana Chioresco

 

 

Monitorizare și evaluare

Secția Monitorizare şi evaluare – măsoară valoarea bibliotecii prin indicatori statistici, de performanță și de impact; asigură monitorizarea și evaluarea datelor statistice; colectează feedback-ul, cercetează satisfacția membrilor comunității prin instrumente de evaluare inovative; analizează sistematic datele statistice și propune soluții de îmbunătățire; livrează rezultatele privind impactul serviciilor comunității bibliotecare și comunității chișinăuiene.

Șef secție Monitorizare și evaluareSvetlana Javelea

Telefon: +373 (022) 210 734
Email:  bmsinteza@gmail.com

Svetlana Javelea

 

Memoria Chișinăului

Secția Memoria Chișinăului – cercetează, identifică, valorifică, păstrează și conservă resurse, informații despre evenimente, personalități; creează conținut relevant istoriei locale; elaborează bibliografia locală (retrospectivă şi curentă, tematică etc.); organizează și livrează servicii relevante despre Chișinău prin intermediul excursiilor pietonale, gratuite, prin centrul capitalei; actualizează blogul „Chișinău capitala”, oferă acces la informaţii legate de viaţa politică, economică şi culturală a municipiului Chişinău; cercetează, identifică, promovează şi valorifică patrimoniul local, elaborând volume.

Șef secție Memoria Chișinăului, Taisia Foiu

Telefon: +373 (022) 221 697
Email:  dmchisinau.hasdeu@gmail.com

Taisia Foiu

 

Resuse umane

Secția Resurse umane – administrează recrutarea, selectarea şi încadrarea de personal calificat, conform cerințelor ocupaționale; asigură salarizarea personalului în mod echitabil şi transparent, în conformitate cu legislația în vigoare; acordă asistență informaționale și metodologică în domeniu privind aplicarea procedurilor de personal şi a prevederilor cadrului normativ; ține evidența datelor și documentelor cu privire la personalul bibliotecii.

Șef secție Resurse umane, Viorica Lozinschi

Telefon: +373 (022) 222 314
Email: personal.hasdeu@gmail.compersonal@hasdeu.md

Viorica Lozinschi

 

Studii și cercetări

Secția Studii şi cercetări – analizează prospectiv datele importante, elaborează planuri tematice de cercetare biobibliografică, dezvoltă temele de investigație științifică, propune și realizează formule noi de management biblioteconomic, implementează module de tehnologizare a informației, colaborează cu biblioteci și instituții cu activitate similară, estimează rezultatele activității de cercetare, evaluează modul de implementare a acestora în activitatea instituției, publică rezultatele activităților pe blogul secției - Bibliohost.

Șef secție Studii și cercetări, dr. hab.Elena Ungureanu

Telefon: +373 (022) 221 525
Email:  ssc.hasdeu@gmail.com

Elena Ungureanu

 

Tehnologia infomației

Secția Tehnologia informației – asigură suport în funcționarea Sistemului Informatizat de Gestiune a Activității Bibliotecii (SIGA), coordonează condițiile de acces la informații a utilizatorilor folosind cele mai noi tehnologii informaționale; administrarea rețelei locale, a echipamentului din rețea, conservarea datelor; asigură suport și actualizare a site-ului bibliotecii; gestionează servicii și resurse electronice; asistență bibliotecile în utilizarea produselor software inovative. Administrează Blogul Bibliogeek, care oferă informații despre tehnologiile informaționale, noutăți, utilizare în biblioteci, implementare servicii noi etc.

Șef secție Tehnologia informației, Victor Rusu

Telefon: +373 (022) 212 046
Email:  sti.hasdeu@gmail.com